Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cael swydd neu brentisiaeth

​​​​​​​​​​
Gall cael swydd roi profiad i chi o fyd gwaith a'ch helpu i benderfynu beth rydych am ei wneud nesaf.

Gall meddwl am gael swydd am y tro cyntaf fod yn heriol.  Os oes angen help arnoch i ysgrifennu eich CV neu baratoi ar gyfer cyfweliad neu gael gyngor gyrfaol gallwch gael help i baratoi ar gyfer gwaith.

Mae llawer o swyddi llawn-amser a rhan-amser ar gael yng Nghaerdydd. Gallwch chwilio am swyddi ar-lein, ymweld â gwefannau cyflogwyr, gofyn o gwmpas yn eich ardal leol neu gael golwg ar fyrddau swyddi lleol.  Gallwch hefyd bori drwy swyddi gyda'r cyngor a'n partneriaid:


Swyddi gyda Chyngor Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cymerwch olwg ar swyddi gwag diweddaraf y cyngor ac ysgolion, creu negeseuon swyddi a gwneud cais ar-lein.

Caerdydd ar Waith​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae Caerdydd ar Waith yn cynnig swyddi dros dro gyda Chyngor Caerdydd. Rydyn ni’n paru recriwtiaid â chyfleoedd addas ac yn cynnig contractau byrdymor sy’n rhoi hwb i’ch gyrfa.

Gwasanaeth i Mewn i Waith​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae’r Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith yn cynnig cymorth cyflogaeth a digidol i unigolion sy’n chwilio am gyflogaeth neu sydd eisiau uwch-sgilio.

Hoop Recruitment​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae Hoop Recruitment yn cnnig cyfleoedd swyddi dros dro a pharhaol ledled Cymru. Maent yn arbenigol mewn Gofal Cymdeithasol, Addysg, Nyrsio, Gwaith Cymdeithasol, Adnoddau Dynol a gwasanaethau Proffesiynol.

Prentisiaethau I​TEC​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae ITEC yn cynnig llwybrau prentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gweinyddu Busnes, Gwasanaeth Cwsmeriaid, Gofal Plant, Chwarae, a Datblygu Dysgu, Rheoli, Arwain Tîm a Warysau. Cymerwch olwg ar gyfleoedd prentisiaeth gydag ITEC.

Prentisiaethau ACT​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae ACT yn cynnig amrywiaeth o brentisiaethau gyda chyflogwyr blaenllaw sy'n aros i gwrdd ag ymgeiswyr ifanc, angerddol. Cymerwch olwg ar gyfleoedd prentisiaeth gydag ACT.

Addysgwyr Cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth am yrfa mewn addysg, rolau mewn ysgolion, addysg bellach, dysgu’n seiliedig ar waith a gwaith ieuenctid. Mynediad at gyfleoedd hyfforddiant a gyrfa yng Nghymru.

Careers at Sea​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Dewch o hyd i wybodaeth am yrfaoedd ar y môr gyda'r Llynges Fasnachol.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd Mynnwch help i benderfynu pa rôl sydd orau i chi a dysgwch sut i wneud cais ar ôl i chi benderfynu. Darllenwch wybodaeth am ofynion mynediad a chwestiynau cyffredin am ddechrau gyrfa ar y môr.

Prentisiaethau als​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae als yn cynnig amrywiaeth o brentisiaethau a chyfleoedd twf swyddi Cymru i bobl ifanc sy'n awyddus, yn frwdfrydig ac a hoffai gael y cyfle i ddysgu a chyfrannu i'r gweithle.​

Cyfleoedd Prentisiaeth Gradd Byw​​​​​​​​​​​External link opens in a new window

Porwch drwy gyfleoedd prentisiaeth grafd i bobl ifanc yng Nghaerdydd.​

 
Mwy:
© 2022 Cyngor Caerdydd