Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Mynd i’r coleg

​​​​​​Os ydych wedi gorffen eich TGAU ac eisiau parhau â'ch addysg, gallwch fynd i'r coleg neu i’r chweched dosbarth.

Mae llawer o golegau i ddewis ohonynt yng Nghaerdydd.  Mae pob coleg yn cynnig amrywiaeth o bynciau a chyrsiau.

Os hoffech wneud cais, cysylltwch â'ch coleg dewisol yn uniongyrchol.


Mae gan Goleg Caerdydd a'r Fro dros 30,000 o ddysgwyr bob blwyddyn ar draws cyrsiau coleg llawn-amser a rhan-amser, cymwysterau prifysgol a rhaglenni prentisiaeth. 

Os hoffech bori drwy'r cyrsiau sydd ar gael gallwch:

Cyfrifon Dysgu Personol

Mae Cyfrif Dysgu Personol (CPD) yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Os ydych yn gymwys, mae Cyfrif Dysgu Personol yn rhoi mynediad i gyrsiau am ddim a chymwysterau proffesiynol sy'n datblygu eich sgiliau ac a all eich helpu i ddatblygu neu newid eich gyrfa.

​​Sefydliad Dinas Caerdydd yw elusen gofrestredig Clwb Pêl-Droed Dinas Caerdydd.

Maent yn cynnal cyrsiau addysg ôl-16 sy'n cyfuno astudiaethau addysgol â chwaraeon mewn amgylchedd unigryw, gan gefnogi pobl ifanc i symud ymlaen i addysg bellach, cyflogaeth a hyfforddiant.​

Diploma BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon 

Gall myfyrwyr gwblhau Diploma BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon, sy'n gyfwerth yn academaidd â 4 TGAU. Mae'r cwrs yn cynnig cyfleoedd dilyniant gwych i ddysgwyr sydd eisiau astudio BTEC Lefel 3, yn ogystal â darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth neu brentisiaethau. 

Bydd myfyrwyr yn ennill y wybodaeth sydd ei hangen i gael dealltwriaeth sylweddol o egwyddorion chwaraeon. Mae modiwlau gwersi yn cynnwys anatomeg, ffisioleg, seicoleg chwaraeon, hyfforddiant chwaraeon ac ymchwil chwaraeon. 


Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Perfformiad a Rhagoriaeth Chwaraeon 

Gall myfyrwyr gwblhau Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Perfformiad a Rhagoriaeth Chwaraeon, sy'n gyfwerth yn academaidd â 3 Safon Uwch. Mae eu cwrs yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu cariad at chwaraeon ac angerdd dros ddysgu. 

Mae gwersi damcaniaethol yn cwmpasu ystod eang o bynciau.  Mae'r unedau'n cynnwys Anatomeg a Ffisioleg, Hyfforddiant ar gyfer Perfformiad a Phrofion Ffitrwydd. 
​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd