Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Mynd i'r chweched dosbarth

​​​​​​​​​Bydd gan rai dosbarthiadau chweched yng Nghaerdydd leoedd ar gael o hyd ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022.
​Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, cysylltwch â'ch chweched dosbarth dewisol yn uniongyrchol i weld a oes lleoedd ar gael. ​


Os ydych wedi gorffen eich TGAU ac eisiau parhau â'ch addysg, gallwch fynd i'r chweched dosbarth neu i’r coleg.​

Mae llawer o ddosbarthiadau chweched yng Nghaerdydd sy'n cynnig cyrsiau sydd wedi'u cynllunio i ddilyn ymlaen o gymwysterau TGAU. Gall cael cymwysterau roi mwy o ddewis i chi ar gyfer eich dyfodol.  Mae'n dangos i golegau, prifysgolion a chyflogwyr fod gennych y sgiliau sydd eu hangen i symud ymlaen a llwyddo.

Mae pob ysgol yn cynnig ystod o gyrsiau i fodloni anghenion a diddordebau. Ewch i wefan pob ysgol i weld pa gyrsiau maen nhw'n eu cynnig. 

Yr ysgolion uwchradd sydd â chweched dosbarth yng Nghaerdydd yw: 


​​

© 2022 Cyngor Caerdydd