Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhaglenni-a-chynlluniau

Mae’r rhaglen hon yn chwarae rôl bwysig o ran cau’r bwlch gwybodaeth a dealltwriaeth i bobl ifanc o gefndiroedd ethnig lleiafrifol yng Nghaerdydd. 


 

Mae’r rhaglen yn cynnig tair prif sesiwn:


 

 • Al-Islah
  Bore dydd Sadwrn yng Nghanolfan Hamdden Channel View
 • Y Clwb Wrdw
  Prynhawn dydd Sadwrn yng Nghanolfan Ieuenctid Howardian
 • Astudiaethau’r Quran
  Dydd Llun i ddydd Iau, ar ôl ysgol yn Ysgol Uwchradd Cathays


 

Cynigir amrywiaeth eang o weithgareddau, gan gynnwys:


 

 • hyfforddiant yn y famiaith
 • ymwybyddiaeth o amrywiaeth o ddiwylliannau ethnig lleiafrifol
 • TGAU mewn Astudiaethau Islamaidd


 

Cyfres o weithgareddau untro wedi’u cynllunio a’u trefnu gan bobl ifanc, gan gynnwys:


 

 • paratoi ar gyfer Dathliadau Eid,  
 • gweithdai codi ymwybyddiaeth,
 • teithiau ac ymweliadau.  


 

Sut i ddod o hyd i ni


Siop Wybodaeth Grangetown
185-187 Heol Penarth
Grangetown
Caerdydd
CF11 7XW

 

029 2059 8904


07976 056 138


 

I gael rhagor o wybodaeth a manylion am yr amseroedd agor, cysylltwch â ni.

 

Dod o hyd i ni ar Facebook

 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd ar Facebook. Prif dudalen Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yw https://www.facebook.com/#!/CardiffYouthService​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Ceir rhestr o weithwyr ieuenctid, tudalennau a grwpiau ar Rwydwaith Facebook Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Os oes rhywun yn honni ei fod yn rhan o’n rhwydwaith ond nad yw ar y rhestr, rhowch wybod i ni.