Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhaglenni-a-chynlluniau

Mae Gwobr Dug Caeredin yn elfen bwysig o ddatblygiad pobl ifanc. Mae’n rhaglen gytbwys o weithgareddau sy’n datblygu’r meddwl, y corff a’r enaid mewn amgylchedd o ryngweithio cymdeithasol a gwaith tîm. Mae’n annog pobl ifanc i fyw bywyd fel antur.Mae’r cynllun yn cynnwys tair Gwobr wahanol: Efydd, Arian ac Aur. I gyflawni pob Gwobr rhaid i gyfranogwyr gwblhau pedair adran wahanol (pump ar y lefel Aur): 


 

  • Gwirfoddoli
  • Taith antur
  • Sgiliau
  • Corfforol  
  • Preswyl (Aur yn unig).


 

Mae gan Wobr Dug Caeredin Caerdydd dros 50 o ganolfannau ledled y sir yn cynnig amrywiaeth o sesiynau dydd/nos. Mae’r rhan fwyaf o’r canolfannau mewn ysgolion a chanolfannau ieuenctid ond mae nifer gynyddol o ganolfannau arbenigol yn cael eu creu.


 

Cyfleusterau


 

  • Storfa Antur – yn cynnwys offer fel pebyll, trangias (offer coginio), bagiau a dillad gwrth-ddŵr.
  • Defnydd o fws mini ar gyfer grwpiau uned unigol.


 

Sut i ddod o hyd i ni


 

Gwobr Dug Caeredin
Canolfan Ieuenctid Eastmoors
Sanquahar Street
Y Sblot
Caerdydd
CF24 2AD

 

029 2078 8359​


 

I gael rhagor o wybodaeth a manylion am yr amseroedd agor, cysylltwch â ni.

 

Dod o hyd i ni ar Facebook

 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd ar Facebook. Prif dudalen Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yw https://www.facebook.com/#!/CardiffYouthService​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Ceir rhestr o weithwyr ieuenctid, tudalennau a grwpiau ar Rwydwaith Facebook Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Os oes rhywun yn honni ei fod yn rhan o’n rhwydwaith ond nad yw ar y rhestr, rhowch wybod i ni.