Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhaglenni-a-chynlluniau

Mae amrywiaeth o glybiau ar ôl ysgol ar gael i bobl ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys: 


  • ffotograffiaeth
  • coginio
  • cerddoriaeth
  • chwaraeon  
  • Gwobr yr Arglwydd Faer
  • Gwobr Dug Caeredin
  • ymweliadau a theithiau preswyl (yng Nghymru a thramor)

Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â Menter Caerdydd a’r Urdd i gynnig y cyfleoedd cyffrous hyn i bobl ifanc.

 

Cynigir y gweithgareddau a’r gwasanaethau hyn ledled y ddinas, ac mae ein swyddfa yng Nghanolfan Ieuenctid Waterhall.


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

 

Dod o hyd i ni ar Facebook

 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd ar Facebook. Prif dudalen Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yw https://www.facebook.com/#!/CardiffYouthService

 

Ceir rhestr o weithwyr ieuenctid, tudalennau a grwpiau ar Rwydwaith Facebook Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd.

 

Os oes rhywun yn honni ei fod yn rhan o’n rhwydwaith ond nad yw ar y rhestr, rhowch wybod i ni.