Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhaglenni-a-chynlluniau

Nod ein tîm yw sefydlu a chynnal perthnasau priodol ac effeithiol gyda phobl ifanc yn seiliedig ar ymddiriedaeth a pharch. Caiff y rhain eu datblygu drwy gyswllt a dialog gam wrth gam, ac ar bwynt cychwynnol y bydd y bobl ifanc yn penderfynu arno.


Rydyn ni’n cynnig gwasanaethau cyffredinol a gwasanaethau a dargedir i helpu i fynd i’r afael â materion cymunedol penodol.

 

Sut i ddod o hyd i ni


Canolfan Dusty Forge
Heol y Bont-faen
Trelái
Caerdydd

 


029 2059 8904
07976 056 138


Canolfan Ieuenctid a Chymunedol East Moors
Sanquahar Street
Sblot
Caerdydd
CF2 2AD 


 


029 2046 2858
07800 851 636

 

I gael rhagor o wybodaeth a manylion am yr amseroedd agor, cysylltwch â ni.

 

Dod o hyd i ni ar Facebook

 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd ar Facebook. Prif dudalen Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yw https://www.facebook.com/#!/CardiffYouthService​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Ceir rhestr o weithwyr ieuenctid, tudalennau a grwpiau ar Rwydwaith Facebook Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Os oes rhywun yn honni ei fod yn rhan o’n rhwydwaith ond nad yw ar y rhestr, rhowch wybod i ni.