Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhaglenni-a-chynlluniau

Mae’r tîm cynhwysiant actif yn datblygu projectau gyda phobl ifanc 11-25 oed, yn helpu i hyfforddi gweithwyr ieuenctid ledled y sir ac yn datblygu strategaethau.


 

Ein nod yw rhoi’r cyfle i bobl ifanc gymryd rhan mewn amrywiaeth o brojectau a’u galluogi i ddweud eu dweud ar faterion sy’n berthnasol iddyn nhw.


 

Cyfleusterau


 

Mynediad i Broject Ieuenctid Canol y Ddinas a chyfleusterau gwasanaethau ieuenctid ledled y sir.

 

Sut i ddod o hyd i ni


Swyddog Cynhwysiant Actif
Project Ieuenctid Canol y Ddinas
58 Heol Charles
Caerdydd
CF10 2GG

 

029 2023 1700

07976 056 135


 

I gael rhagor o wybodaeth a manylion am yr amseroedd agor, cysylltwch â ni.

 

Dod o hyd i ni ar Facebook

 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd ar Facebook. Prif dudalen Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yw https://www.facebook.com/#!/CardiffYouthService​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Ceir rhestr o weithwyr ieuenctid, tudalennau a grwpiau ar Rwydwaith Facebook Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Os oes rhywun yn honni ei fod yn rhan o’n rhwydwaith ond nad yw ar y rhestr, rhowch wybod i ni.