Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Safleoedd

Mae Canolfan Ieuenctid East Moors mewn hen eglwys yn Sanquahar Street a adeiladwyd yn wreiddiol ym 1892. Defnyddir y ganolfan i gynnig gweithgareddau i bobl ifanc a chyrsiau dysgu i oedolion.


Cyfleusterau


  • prif neuadd
  • bar coffi a chegin
  • ardal gemau
  • ystafell gyfrifiaduron
  • ystafelloedd astudio
  •  crèche
  •  ystafell wybodaeth
  • gofod theatr mawr gyda seddi sefydlog a llwyfan mawr
  • bws mini 


Er bod y ganolfan yn eithaf pell o Ysgol Uwchradd yr ardal, mae cysylltiadau da wedi’u sefydlu gyda’r ysgol sy’n caniatáu i’r gwasanaeth ieuenctid ddefnyddio cyfleusterau’r ysgol.


Sut i ddod o hyd i ni

 

Canolfan Ieuenctid East Moors
Sanquahar Street
Sblot
Caerdydd
CF24 2AD

 

 

029 2046 2858

 

I gael rhagor o wybodaeth a manylion am yr amseroedd agor, cysylltwch â ni.

 

Dod o hyd i ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd ar Facebook. Prif dudalen Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yw https://www.facebook.com/CardiffYouthServiceDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

 

Ceir rhestr o weithwyr ieuenctid, tudalennau a grwpiau ar Facebook, Twitter a sianeli YouTube ar Rwydwaith Cyfryngau Cymdeithasol Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd (183kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd .

 

Os oes rhywun yn honni ei fod yn rhan o’n rhwydwaith ond nad yw ar y rhestr, rhowch wybod i ni.