Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwiriwch fanylion eich cyfrif Treth Gyngor

​Gallwch fewngofnodi i’ch cyfrif treth gyngor ar-lein​ i wirio eich manylion. 


  • faint mae angen i chi ei dalu, 
  • pryd mae angen i chi dalu,
  • y taliadau yr ydych eisoes wedi'u gwneud, 
  • unrhyw gostau sy'n ddyledus, a 
  • band prisio eich eiddo. 


Bydd angen eich rhif cyfrif 8 digid arnoch. Gellir dod o hyd i hyn ar eich bil treth gyngor.  

Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi'ch enw cyntaf, eich enw olaf, a'ch cod post yn union fel y maen nhw ar eich bil.


Yn anffodus, os yw eich Cyfrif treth gyngor yn enw cwmni neu asiant eiddo, ni fyddwch yn gallu cael mynediad i wybodaeth drwy dreth gyngor ar-lein.​​ 
Defnyddiwch y ffurflen gyswllt treth gyngor​ i gyflwyno eich ymholiad yn lle.


Gwiriwch fanylion eich cyfrif Treth Gyngor


​​

© 2022 Cyngor Caerdydd