Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gostyngiad Person Sengl

​​​​​​Mae bil Treth Gyngor llawn yn seiliedig ar o leiaf ddau oedolyn yn byw mewn cartref. 
 
Efallai y byddwch yn cael 25% oddi ar eich bil os ydych​ yn byw ar eich pen eich hun ac yn cael eich ystyried yn oedolyn sy'n atebol i dalu’r Dreth Gyngor.
 
Efallai y cewch ostyngiad hefyd os ydych yn byw gyda phobl nad ydynt yn cael eu hystyried yn oedolion sy'n atebol dros dalu’r Dreth Gyngor.


​​

​​​​