Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gostyngiad Person Sengl

​​​​​Gall gymryd hyd at chwe wythnos i ddiweddaru eich cyfrif oherwydd y lefel uchel o waith rydym yn ei dderbyn ar hyn o bryd. Diolch am eich amynedd​.

​​​​​​​​​Mae bil Treth Gyngor llawn yn seiliedig ar o leiaf ddau oedolyn yn byw mewn cartref. 
 
Efallai y byddwch yn cael 25% oddi ar eich bil os ydych​ yn byw ar eich pen eich hun ac yn cael eich ystyried yn oedolyn sy'n atebol i dalu’r Dreth Gyngor.
 
Efallai y cewch ostyngiad hefyd os ydych yn byw gyda phobl nad ydynt yn cael eu hystyried yn oedolion sy'n atebol dros dalu’r Dreth Gyngor.


Gwnewch yn siŵr bod eich manylion yn union fel y maen nhw’n ymddangos yn eich bil.​​


​​​


Gallwch chi ddefnyddio’r ffurflen hon hefyd i ganslo gostyngiad person sengl.  

​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd