Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Y Dreth Gyngor > Bilio Treth Gyngor ar-lein

E-filio’r Dreth Gyngor

Gallwch nawr ddewis peidio â derbyn biliau papur a dechrau derbyn eich biliau treth gyngor yn electronig. Os bydd eu hangen, byddwch hefyd yn derbyn nodyn atgoffa neu hysbysiad terfynol yn electronig hefyd.​

Mae manteision e-filio yn cynnwys: 

  • Gweld eich biliau ar adeg sy’n gyfleus i chi. 
  • Mae e-filiau yn costio llai i’w cynhyrchu. 
  • Mae e-filiau yn fwy cyfeillgar i’r amgylchedd gan nad oes unrhyw bapur nac argraffu. 

Cofrestru ar gyfer e-filio 


Bydd angen eich rhif cyfrif Treth Gyngor arnoch i mewngofnodi i'r system Treth Gyngor ar-lein. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, gallwch ddewis i dderbyn e-biliau yn y dyfodol.​

Cofrestrwch ar gyfer e-filio'r  Dreth Gyngor​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Raffl am ddim 


Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer e-filio cewch chi’ch rhoi yn awtomatig mewn raffl fisol am ddim. Ennill taleb £100 i Ganolfan Siopa Dewi Sant (mae telerau ac amodau yn berthnasol). 


Telerau ac Amodau 


  1. ​Mae’r raffl wobr ar agor i bawb sy’n atebol am y Dreth Gyngor yng Nghaerdydd ac eithrio Cyflogeion, Cynghorwyr a staff asiantaeth Cyngor Caerdydd neu’r cwsmeriaid hynny sydd mewn ôl-ddyledion gyda’u costau Treth Gyngor.​
  2. Bydd y raffl fisol yn cael ei chynnal o fis Mai 2018 tan fis Mehefin 2019 a bydd yn cynnwys y rhai hynny a gofrestrwyd i dderbyn biliau electronig erbyn diwedd y mis blaenorol. 
  3. Ar ôl cofrestru, cewch chi’ch rhoi yn awtomatig ym mhob raffl wedi hynny. 
  4. Caiff un enillydd ei ddewis ar hap bob mis a’i hysbysu drwy e-bost. 
  5. Bydd yr enillydd yn derbyn ei wobr drwy’r post. 
  6. Tybir y bydd y rhai fydd yn cymryd rhan yn y raffl wedi derbyn y telerau ac amodau.
​​ Lawrlwythwch App Caerdydd Gov i gael ffordd well o gysylltu â gwasanaethau’r cyngor. Dysgwch fwy am yr App
​​
English