Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymholiadau cyfrif


Gallwch weld manylion: 

  • Eich atebolrwydd,  

  • Band prisio,  

  • Y taliadau yr ydych wedi’u gwneud, ac  

  • Unrhyw gostau sy'n ddyledus. 


Gallwch hefyd wneud cais ar-lein am ad-daliad os oes credyd ar eich cyfrif. 
 

Cysylltwch â ni ar-lein

Anfonwch eich ymholiad drwy ein ffurflen gyswllt ar-lein.

​​

 

​Ffôn

 
029 2087 2088

Dydd Llun i ddydd Gwener o 8.30am i 6pm. 
  
Mae’r ganolfan gyswllt ar gau yn ystod gwyliau banc y DU.

Os byddwch yn galw pan fyddwn ar gau byddwch yn clywed neges yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol. 
 
 

Wyneb i wyneb

 
Galwch drefnu apwyntiad yn ein Hyb Llyfrgell Canolog.
 
 

Post

 
Treth Cyngor
PO BOX 9000
Caerdydd  
CF10 3WD 
​​