Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trefnu neu newid Debyd Uniongyrchol

​​​Gallwch ​fewngofnodi i’ch cyfrif treth gyngor ar-lein​ i drefnu neu newid Debyd Uniongyrchol. 

Bydd angen eich rhif cyfrif 8 digid arnoch. Gellir dod o hyd i hwn ar eich bil treth gyngor.  

Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi'ch enw cyntaf, eich enw olaf, a'ch cod post yn union fel y maen nhw ar eich bil.  

Yn anffodus, os yw eich Cyfrif treth gyngor yn enw cwmni neu asiant eiddo, ni fyddwch yn gallu cael mynediad i wybodaeth drwy dreth gyngor ar-lein.
Defnyddiwch y ffurflen gyswllt treth gyngor​ i gyflwyno eich ymholiad yn lle.

​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd