Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pwy sy’n gyfrifol am dalu treth gyngor?

Yr unigolyn sydd wedi’i enwi ar bil y dreth gyngor sy’n gyfrifol am ei thalu.

 

Fel arfer, dyma’r unigolyn â’r budd mwyaf yn yr eiddo, er enghraifft:

 

  • Perchen-feddianwyr,
  • Tenantiaid (ar yr amod nad ydynt yn byw yn yr un eiddo â’u landlord),
  • Perchenogion eiddo gwag, neu
  • Perchenogion eiddo a ystyrir yn Dai Amlfeddiannaeth.

 

Rhagor o wybodaeth am y dreth gyngor i landlordiaid.

 

Cyd-atebolrwydd

 

Mae cyd-atebolrwydd ac atebolrwydd unigol yn derm cyfreithiol sy’n golygu bod pob unigolyn â’r un faint o fudd mewn eiddo yn gyfrifol am dalu’r dreth gyngor ar y cyd.

 

Byddwn yn cyflwyno bil y dreth gyngor dan fwy nag un enw os:

 

  • rydych yn berchen ar eich eiddo ar y cyd â pherson neu bobl eraill,
  • mae gennych gyd-denantiaeth â pherson neu bobl eraill,
  • os ydych yn briod,
  • os ydych yn rhan o bartneriaeth sifil, neu
  • rydych yn byw gyda rhywun arall fel rhan o gwpl.

 

Hawl i Apelio

 

Os ydych yn anghytuno â’r penderfyniad i’ch gwneud yn atebol am y tâl, neu os ydych yn meddwl bod hawl gennych i gael gostyngiad neu eithriad, mae gennych hawl i apelio. Cysylltwch â ni.

 

Rheolwr y Dreth Gyngor
Blwch SP 9000
CF10 3WD