Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Y Dreth Gyngor > Faint yw fy Nhreth Gyngor?

Faint yw fy Nhreth Gyngor?

Gallwch weld eich Cyfrif Treth Gyngor ar-lein​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd cyn belled bod eich rhif cyfrif gennych chi.  


Gallwch weld manylion: 

  • ​Eich atebolrwydd,  
  • Band prisio,  
  • Y taliadau yr ydych wedi’u gwneud, ac  
  • Unrhyw gostau sy'n ddyledus. 

Gallwch hefyd wneud cais ar-lein am ad-daliad os oes credyd ar eich cyfrif. 

 

Mae cyfanswm eich treth gyngor yn dibynnu ym mha ardal o Gaerdydd rydych yn byw, a pha fand prisio y mae’ch eiddo ynddo.

Dysgwch eich band prisio​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio.


Os ydych yn credu y gallech fod â’r hawl i ostwng eich band treth gyngor, cysylltwch ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio am ddim – peidiwch â thalu cwmni i wneud hyn i chi

 

Mae’r rhestr brisio bresennol wedi bod ar waith ers 1 Ebrill 2005 ond mae’n seiliedig ar werth marchnad eich eiddo ar 1 Ebrill 2003.

 

Dod o hyd i’ch band prisio
Band prisio Gwerth eich eiddo
A Hyd at £44,000
B £44,001 -£65,000
C £65,001 - £91,000
D £91,001 - £123,000
E £123,001 - £162,000
F £162,001 - £223,000
G £223,001 - £324,000
H £324,001 - £424,000
I £424,001 ac uwch
Dysgwch eich band prisio ar y tabl isod i weld faint o dreth gyngor y bydd angen i chi ei dalu bob blwyddyn.

Band Charge
Disablement
Relief A*​
£864.61
A £1,037.53
B £1,210.45
C £1,383.37
D £1,556.30
E £1,902.14
F £2,247.98
G £2,593.83
H £3,112.59
I £3,631.36​
Band​ Charge
Disablement
Relief A*
£883.92​
A £1,060.70
B £1,237.48
C £1,414.27
D £1,591.06
E £1,944.63​
F £2,298.19
G £2,651.76
H £3,182.11
I £3,712.47​
Band Charge
Disablement
Relief A*
£​872.86
A £1,047.43
B £1,222.01
C £1,396.58
D £1,571.16​
E £1,920.30
F £2,269.45
G £2,618.59
H £3,142.31
I £3,666.04​
Band Charge
Disablement
Relief A*
£865.33
A £1,038.40
B £1,211.47​
C £1,384.53
D £1,557.61
E £1,903.74
F​ £2,249.88
G £2,596.01
H £3,115.21
I £3,634.42​
Band Charge
Disablement
Relief A*
£866.97
A £1,040.36
B £1,213.75
C £1,387.15
D £1,560.55​
E £​1,907.34
F £2,254.12
G £2,600.91
H £3,121.09
I £3,641.28​
Band Charge
Disablement
Relief A*
£870.18
A £1,044.22
B £1,218.26
C £1,392.29​
D £1,566.34
E £1,914.41
F £2,262.49
G £2,610.56​
H £3,132.67
I £3,654.79​
Band Charge
Disablement
Relief A*
£854.60
A £1,025.52
B £1,196.44
C £1,367.36
D £1,538.29
E £1,880.13​​
F £2,221.97
G £2,563.81
H £3,076.57​
I £3,589.34


Beth os ydych chi’n meddwl bod eich eiddo yn y band anghywir?

Os ydych yn meddwl bod eich eiddo yn y band prisio anghywir gallwch herio’r asesiad drwy gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Mae manylion am sut i apelio, terfynau amser a gwybodaeth ddefnyddiol arall ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Neu gallwch gysylltu â'r swyddfa leol:

 

Y Swyddog Rhestru, 

Asiantaeth y Swyddfa Brisio, 

Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid Durham, 

Wycliffe House, 

Green Lane, 

Durham, 

DH1 3UW​

 

Ffon: 03000 505 505

Lawrlwythwch App Caerdydd Gov i gael ffordd well o gysylltu â gwasanaethau’r cyngor. Dysgwch fwy am yr App
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​​​​​​​​​​​​
English