Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Y Dreth Gyngor > Faint yw fy Nhreth Gyngor?

Faint yw fy Nhreth Gyngor?

Gallwch weld eich Cyfrif Treth Gyngor ar-lein​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd cyn belled bod eich rhif cyfrif gennych chi.  


Gallwch weld manylion: 

  • ​Eich atebolrwydd,  
  • Band prisio,  
  • Y taliadau yr ydych wedi’u gwneud, ac  
  • Unrhyw gostau sy'n ddyledus. 

Gallwch hefyd wneud cais ar-lein am ad-daliad os oes credyd ar eich cyfrif. 


 

Bandiau prisio a gwerthoedd eiddo

Mae cyfanswm eich treth gyngor yn dibynnu ym mha ardal o Gaerdydd rydych yn byw, a pha fand prisio y mae’ch eiddo ynddo.

Dysgwch eich band prisio​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio.


Os ydych yn credu y gallech fod â’r hawl i ostwng eich band treth gyngor, cysylltwch ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio am ddim – peidiwch â thalu cwmni i wneud hyn i chi

 

Mae’r rhestr brisio bresennol wedi bod ar waith ers 1 Ebrill 2005 ond mae’n seiliedig ar werth marchnad eich eiddo ar 1 Ebrill 2003.

 

Dod o hyd i’ch band prisio
Band prisio Gwerth eich eiddo
A Hyd at £44,000
B £44,001 -£65,000
C £65,001 - £91,000
D £91,001 - £123,000
E £123,001 - £162,000
F £162,001 - £223,000
G £223,001 - £324,000
H £324,001 - £424,000
I £424,001 ac uwch

Costau Treth Gyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2017/2018

Dysgwch eich band prisio ar y tabl isod i weld faint o dreth gyngor y bydd angen i chi ei dalu bob blwyddyn.

 

Disablement Relief A*

A B

C

D

E

F

G

H

I

Llys-faen

740.13 888.16 1,036.18 1,184.20 1,332.23 1,628.28 1,924.34 2,220.38 2,664.47 3,108.55

Pentyrch

747.61 897.13 1,046.65 1,196.17 1,345.69 1,644.74 1,943.79 2,242.82 2,691.39 3,139.96

Radur a Phentre-poeth

750.35 900.42 1,050.49 1,200.56 1,350.63 1,650.77 1,950.92 2,251.05 2,701.27 3,151.48

Sain Ffagan

739.81 887.78 1,035.74 1,183.70 1,331.66 1,627.59 1,923.52 2,219.44 2,663.33 3,107.22

Llaneirwg

743.04 891.65 1,040.26 1,188.86 1,337.47 1,634.70 1,931.92 2,229.13 2,674.96 3,120.79

Tongwynlais

744.92 893.90 1,042.89 1,191.86 1,340.85 1,638.82 1,936.79 2,234.75 2,681.70 3,128.66

Ardaloedd eraill

732.09 878.51 1,024.93 1,171.34 1,317.76 1,610.60 1,903.44 2,196.27 2,635.53 3,074.79

 Beth os ydych chi’n meddwl bod eich eiddo yn y band anghywir?

Os ydych yn meddwl bod eich eiddo yn y band prisio anghywir gallwch herio’r asesiad drwy gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Mae manylion am sut i apelio, terfynau amser a gwybodaeth ddefnyddiol arall ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Neu gallwch gysylltu â'r swyddfa leol:

 

Asiantaeth y Swyddfa Brisio
Ty Glyder,
339 High Street,
Bangor,
Gogledd Cymru, 
L57 1EP

 

Ffon: 03000 505 505

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English