Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Y Dreth Gyngor > Faint yw fy Nhreth Gyngor?

Faint yw fy Nhreth Gyngor?

Gallwch weld eich Cyfrif Treth Gyngor ar-lein​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd cyn belled bod eich rhif cyfrif gennych chi.  


Gallwch weld manylion: 

  • ​Eich atebolrwydd,  
  • Band prisio,  
  • Y taliadau yr ydych wedi’u gwneud, ac  
  • Unrhyw gostau sy'n ddyledus. 

Gallwch hefyd wneud cais ar-lein am ad-daliad os oes credyd ar eich cyfrif. 

 

Mae cyfanswm eich treth gyngor yn dibynnu ym mha ardal o Gaerdydd rydych yn byw, a pha fand prisio y mae’ch eiddo ynddo.

Dysgwch eich band prisio​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio.


Os ydych yn credu y gallech fod â’r hawl i ostwng eich band treth gyngor, cysylltwch ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio am ddim – peidiwch â thalu cwmni i wneud hyn i chi

 

Mae’r rhestr brisio bresennol wedi bod ar waith ers 1 Ebrill 2005 ond mae’n seiliedig ar werth marchnad eich eiddo ar 1 Ebrill 2003.

 

Dod o hyd i’ch band prisio
Band prisio Gwerth eich eiddo
A Hyd at £44,000
B £44,001 -£65,000
C £65,001 - £91,000
D £91,001 - £123,000
E £123,001 - £162,000
F £162,001 - £223,000
G £223,001 - £324,000
H £324,001 - £424,000
I £424,001 ac uwch
Dysgwch eich band prisio ar y tabl isod i weld faint o dreth gyngor y bydd angen i chi ei dalu bob blwyddyn.

Band prisio Costau
Rhyddhad Anabledd A* £824.87
A £989.84
B £1,154.82
C £1,319.80
D £1,484.78
E £1,814.73
F £2,144.68
G £2,474.62
H £2,696.56
I £3,464.48
Band prisio Costau
Rhyddhad Anabledd A* £842.14
A £1,010​​.56
B £1,178.99
C £1,347.42
D £1,515.85
E £1,852.70
F £2,189.55
G £2,526.41
H £3,031.70
I £3,536.97
Band prisio Costau
Rhyddhad Anabledd A* £​834.14
A £1,000.96
B £1,167.80
C £1,334.63
D £1,501.46
E £1,835.11
F £2,168.77
G £2,502.42
H £3,002.92
I £3,503.40
Band prisio Costau
Rhyddhad Anabledd A* £823.89
A £988.66
B £1,153.44
C £1,318.22
D £1,483.00
E £1,812.55
F​ £2,124.10
G £2,471.66
H £2,966.00
I £3,460.32
Band prisio Costau
Rhyddhad Anabledd A* £827.12
A £992.54
B £1​,157.97
C £1,323.40
D £1,488.83
E £1,819.68
F £2,150.53
G £2,481.37
H £2,977.66
I £3,473.93
Band prisio Costau
Rhyddhad Anabledd A* £830.16
A £996.18
B £1,162.22
C £1,328.25
D £1,494.29
E £1,826.35
F £2,158.41
G £2,490.47
H £2,988.58
I £3,486.67
Band prisio Costau
Rhyddhad Anabledd A* £815.88
A £979.05
B £1,142.23
C £1,305.41
D £1,468.59
E £1,794.94​​
F £2,121.29
G £2,447.64
H £2,937.18
I £3,426.70


Beth os ydych chi’n meddwl bod eich eiddo yn y band anghywir?

Os ydych yn meddwl bod eich eiddo yn y band prisio anghywir gallwch herio’r asesiad drwy gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Mae manylion am sut i apelio, terfynau amser a gwybodaeth ddefnyddiol arall ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Neu gallwch gysylltu â'r swyddfa leol:

 

Asiantaeth y Swyddfa Brisio
Ty Glyder,
339 High Street,
Bangor,
Gogledd Cymru, 
L57 1EP

 

Ffon: 03000 505 505

Lawrlwythwch App Caerdydd Gov i gael ffordd well o gysylltu â gwasanaethau’r cyngor. Dysgwch fwy am yr App
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​​​​​​​​
English