Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Y Dreth Gyngor > Faint yw fy Nhreth Gyngor?

Faint yw fy Nhreth Gyngor?

Gallwch weld eich Cyfrif Treth Gyngor ar-lein​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd cyn belled bod eich rhif cyfrif gennych chi.  


Gallwch weld manylion: 

  • ​Eich atebolrwydd,  
  • Band prisio,  
  • Y taliadau yr ydych wedi’u gwneud, ac  
  • Unrhyw gostau sy'n ddyledus. 

Gallwch hefyd wneud cais ar-lein am ad-daliad os oes credyd ar eich cyfrif. 

 

Mae cyfanswm eich treth gyngor yn dibynnu ym mha ardal o Gaerdydd rydych yn byw, a pha fand prisio y mae’ch eiddo ynddo.

Dysgwch eich band prisio​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio.


Os ydych yn credu y gallech fod â’r hawl i ostwng eich band treth gyngor, cysylltwch ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio am ddim – peidiwch â thalu cwmni i wneud hyn i chi

 

Mae’r rhestr brisio bresennol wedi bod ar waith ers 1 Ebrill 2005 ond mae’n seiliedig ar werth marchnad eich eiddo ar 1 Ebrill 2003.

 

Dod o hyd i’ch band prisio
Band prisio Gwerth eich eiddo
A Hyd at £44,000
B £44,001 -£65,000
C £65,001 - £91,000
D £91,001 - £123,000
E £123,001 - £162,000
F £162,001 - £223,000
G £223,001 - £324,000
H £324,001 - £424,000
I £424,001 ac uwch
Dysgwch eich band prisio ar y tabl isod i weld faint o dreth gyngor y bydd angen i chi ei dalu bob blwyddyn.

Band prisio Costau
Rhyddhad Anabledd A* £779.15
A £934.99
B £1,090.82
C £1,246.65
D £1,402.49
E £1,714.14
F £2,025.82
G £2,337.47
H £2,804.97
I £3,272.46
Band prisio Costau
Rhyddhad Anabledd A* £795.46
A £954​​.56
B £1,113.66
C £1,272.75
D £1,431.84
E £1,750.02
F £2,068.22
G £2,386.40
H £2,863.68
I £3,340.96
Band prisio Costau
Rhyddhad Anabledd A* £​789.37
A £947.25
B £1,105.14
C £1,263.01
D £1,420.89
E £1,736.63
F £2,052.40
G £2,368.14
H £2,841.77
I £3,315.40
Band prisio Costau
Rhyddhad Anabledd A* £778.74
A £934.49
B £1,090.25
C £1,245.99
D £1,401.75
E £1,713.24
F​ £2,024.75
G £2,336.24
H £2,803.49
I £3,270.74
Band prisio Costau
Rhyddhad Anabledd A* £781.88
A £938.26
B £1​,094.64
C £1,251.01
D £1,407.40
E £1,720.14
F £2,032.91
G £2,345.66
H £2,814.79
I £3,283.91
Band prisio Costau
Rhyddhad Anabledd A* £784.61
A £941.54
B £1,098.47
C £1,255.39
D £1,412.32
E £1,726.16
F £2,040.02
G £2,353.86
H £2,824.63
I £3,295.40
Band prisio Costau
Rhyddhad Anabledd A* £771.11
A £925.34
B £1,079.57
C £1,233.79
D £1,388.02
E £1,696.46​​
F £2,004.92
G £2,313.36
H £2,776.03
I £3,238.70


Beth os ydych chi’n meddwl bod eich eiddo yn y band anghywir?

Os ydych yn meddwl bod eich eiddo yn y band prisio anghywir gallwch herio’r asesiad drwy gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Mae manylion am sut i apelio, terfynau amser a gwybodaeth ddefnyddiol arall ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Neu gallwch gysylltu â'r swyddfa leol:

 

Asiantaeth y Swyddfa Brisio
Ty Glyder,
339 High Street,
Bangor,
Gogledd Cymru, 
L57 1EP

 

Ffon: 03000 505 505

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​​​​​
English