Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Y Dreth Gyngor > Anawsterau wrth dalu’ch bil

Anawsterau wrth dalu’ch bil

Os ydych yn meddwl y gallech gael trafferth wrth dalu’ch treth gyngor, mae rhai opsiynau ar gael i chi.

 

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Os ydych ar incwm isel, gallai cynllun gostyngiad y dreth gyngor eich helpu i dalu’ch bil. Sut i hawlio gostyngiad y dreth gyngor?.

 

Gostyngiadau a disgowntiau

Mae ffyrdd eraill y gallai'ch bil gael ei leihau. Rhagor o wybodaeth am ddisgowntiau a gostyngiadau.

 

Lledaenu’ch taliadau

Os ydych yn talu drwy ddebyd uniongyrchol gallwch ledaenu’ch taliadau tan fis Mawrth yn hytrach na mis Ionawr a thalu llai pob mis.

 

Dywedwch wrthym os ydych am ledaenu’ch taliadau.

 

Os ydych yn talu gydag arian parod, gallech newid i ddebyd uniongyrchol i ledaenu’ch taliadau tan fis Mawrth.

 

Trefnwch ddebyd uniongyrchol.​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Byddwn yn anfon bil diwygiedig i chi a fydd yn cynnwys manylion y taliadau a gaiff eu cymryd o’ch banc.

 

Help a Chyngor

 

I gael rhagor o gyngor cysylltwch â ni neu dewch i un canolfannau cyngor.

 

Beth sy’n digwydd os na thalwch eich treth gyngor?

 

English