Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Am beth y mae’r Dreth Gyngor yn talu?

Mae eich Treth Gyngor yn helpu i dalu am wasanaethau lleol fel:

 

 • ysgolion, addysg a gwasanaethau ieuenctid
 • llyfrgelloedd
 • parciau, mannau agored ac orielau
 • gofal cymdeithasol i bobl hŷn, plant ac aelodau eraill o’r gymuned sy’n agored i niwed
 • cymorth i’r sector gwirfoddol
 • rheoli cynllunio ac adeiladu
 • casglu gwastraff, glanhau stryd a materion amgylcheddol eraill
 • cynnal a chadw ffyrdd a phontydd
 • rheoli traffig a diogelwch ar y ffyrdd
 • gwasanaethau a rheoli parcio
 • etholiadau, cofrestr genedigaethau, marwolaeth a phriodasau
 • mynwentydd, amlosgfeydd a gwasanaethau marwdai
 • amddiffyn defnyddwyr
 • datblygu economaidd ac adfywio
 • gwasanaethau datblygu cymunedol
 • tai, strategaeth, cyngor a gwasanaethau i’r digartref
 • gweinyddu Budd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor

 

​​​​​​​​​​