Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaeth Dewisiadau Tai

​​​​​​​​Os ydych mewn perygl o fod yn ddigartref neu'n adnabod rhywun sydd yn y sefyllfa hon, cysylltwch â ni ar 029 2057 0750. Dyma'r ffordd gyflymaf o gael mynediad i'n gwasanaeth.

​​

Mae'r gwasanaeth yn rhoi cymorth i unrhyw un sy'n wynebu digartrefedd. Mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â ni'n ddi-oed.

Rydym yn cynnig help i bobl sydd:​

  • Ddigartref ar y stryd
  • Cysgu ar soffas​​
  • Colli eu teulu neu gartref rhent
  • Mewn perygl o gael eu tŷ wedi’i adfeddiannu.

 

Ffoniwch ni ar 029 2057 0750 i gael cymorth gan ein tîm beth bynnag fo'ch amgylchiadau. ​​​​​​

Mae'r Gwasanaeth Dewisiadau Tai wedi'i leoli yn Hyb y Llyfrgell Ganolog:​


Gwasanaeth Dewisiadau Tai
Hyb y Llyfrgell Ganolog   
Yr Ais 
Caerdydd 
​CF10 1FL​​​​


Oriau agor


Gweld oriau agor y Gwasanaeth Dewisiadau Tai.​​
​​​Dyddiau
​​Oriau agor
Dydd Llun 9am i 4:30pm
​Dydd Mawrth ​9am i 4:30pm
​Dydd Mercher 9am i 4:30pm
​Dydd Iau ​10am i 4:​​30pm
Dydd Gwener ​9​​am i 4pm

Os oes argyfwng tŷ y tu allan i'r oriau hyn, ffoniwch ein tîm y tu allan i oriau ar 029 2087 3141. Os ydych chi neu rywun arall mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch y Gwasanaethau Brys.​


© 2022 Cyngor Caerdydd