Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Canolfan Dewisiadau Tai

Mewn ymateb i’r sefyllfa bresennol gyda’r Coronafeirws, bu'n rhaid i ni wneud y penderfyniad anodd i gau'r Ganolfan Dewisiadau Tai dros dro. ​

​Bydd llawer o'n staff yn parhau i weithio gartref i roi unrhyw gyngor, arweiniad a chymorth drwy ein prif rif ffôn 029 2057 0750 neu drwy anfon ​e-bost atom ar CanolfanDewisiadauTai@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Dim ond yn ystod ein horiau agor y bydd staff ar gael. Os oes argyfwng y tu allan i'r oriau hyn gellir cysylltu â'n tîm y tu allan i oriau arferol ar 029 2087 3141 Byddwn yn darparu unrhyw ddiweddariadau pellach drwy ein gwefan a'n cyfryngau cymdeithasol ynghylch pryd y bydd y Ganolfan Dewisiadau Tai yn ailagor, ond yn y cyfamser gallwn eich sicrhau y byddwn yn cynnal ein lefelau uchel o wasanaeth i bob cwsmer ar yr adeg anodd a newidiol hon. ​

 ​

Os ydych yn ddigartref neu mewn perygl o ddod yn ddigartref, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl ar 029 2057 0750.

Os ydych yn ddigartref ac mewn sefyllfa frys y tu allan i’r oriau hyn, cysylltwch â ni ar 029 2087 3141.


Mae gennym ystod o wasanaethau i bobl sy’n: 
  • Ddigartref ar y stryd
  • Cysgu ar soffas
  • Colli eu teulu neu gartref rhent
  • Mewn perygl o gael eu tŷ wedi’i adfeddiannu.175623.25:318413.734375|housingoptionscentre|500Canolfan Dewisiadau Tai
Hansen Street
Caerdydd 
CF10 5BH​


Oriau agor

​​​Dyddiau​Oriau agor
Dydd Llun​8.45am - 4.30pm
​Dydd Mawrth​8.45am - 4.30pm
​Dydd Mercher​8.45am - 4.30pm
​Dydd Iau​10.45am - 4.30pm
Dydd Gwener​8.45am - 4pm​​​​​​​