Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru)

​​Cyflwynwyd y Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) yng Nghymru ddydd Iau 1 Rhagfyr 2022.  

 
Mae'r gyfraith newydd hon yn berthnasol i holl denantiaid a landlordiaid tai preifat a chymdeithasol (Tai Cyngor a Chymdeithasau Tai) yng Nghymru.
 
Os ydych yn denant Cyngor Caerdydd, byddwch yn parhau â’r hawl i fyw yn eich cartref, a Chyngor Caerdydd fydd eich landlord o hyd. Gallwch gweld y prif newidiadau​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd neu gallwch ffonio 029 2053 7111, anfon e-bost i DeddfRhentuCartrefi@caerdydd.gov.uk​ neu galwch heibio i'r Hyb am ragor o wybodaeth.

Os ydych yn rhentu gan Gymdeithas Tai, cysylltwch â nhw:
  • Cadwyn - 029 2049 8898
  • Tai Cymunedol Caerdydd - 029 2046 8490
  • Hafod - 0800 024 8968
  • Linc - 0800 072 0966
  • Newydd - 0303 040 1998
  • ​Tai Taf - 0800 121 6064
  • United Welsh - 0330 159 6080
  • Wales and West - 0800 052 2526
Os ydych yn rhentu'n breifat cysylltwch â'ch landlord, neu os ydych yn landlord preifat, cysylltwch â'n Gwasanaeth Ymholiadau Landlordiaid a Gwasanaethau Cymorth i Denant (LETS) ar 029 2057 0750, opsiwn 1 a fydd yn gallu rhoi arweiniad a chefnogaeth i chi ar newidiadau a gofynion y Ddeddfwriaeth.​​

© 2022 Cyngor Caerdydd