Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Tai > Pobl ddigartref neu mewn perygl > Digartref neu’n Cysgu ar y Stryd

Digartref neu’n Cysgu ar y Stryd

Os hoffech roi gwybod am rywun sy’n cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd, e-bostiwch roughsleeping@caerdydd.gov.uk​

Video id: qQ-3mHq5heE​

 ​​

Ydych chi’n ddigartref neu’n Cysgu ar y Stryd?

Os ydych chi’n ddigartref, yn cysgu ar y stryd, yn dibynnu ar eich ffrindiau am wely am y nos neu’n debygol o fod yn ddigartref yn y dyfodol agos, byddwn ni’n gweithio gyda chi i’ch helpu i ddod o hyd i rywle i fyw.

Beth ydym ni’n ei wneud i helpu?

Rydym ni’n rhoi cyngor, cefnogaeth a chymorth i bobl sy’n cysgu ar y stryd a phobl sy’n agored i niwed yng Nghaerdydd. Nod yw tîm yw gwneud hyn drwy wasanaeth allgymorth effeithiol, atgyfeiriadau priodol a chymorth.​

Sut y gallwch chi helpu?​

Os hoffech chi wneud rhywbeth i helpu pobl sy’n ddigartref neu sy’n cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd, dysgwch fwy am y partneriaid yr ydym ni’n cydweithio â nhw a sut i gymryd rhan.

​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​
​​
English