Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Tai > Pobl ddigartref neu mewn perygl > Strategaeth Ddigartrefedd Caerdydd 2018-2022

Strategaeth Ddigartrefedd Caerdydd 2018-2022

Noda'r Strategaeth Ddigartrefedd ar gyfer Caerdydd (9.1mb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd sut y bydd y Cyngor a'i bartneriaid yn darparu gwasanaethau digartrefedd ledled y ddinas.

Bydd y weledigaeth,  'i weithio gyda'n partneriaid i atal digartrefedd, gan ddarparu'r gefnogaeth iawn ar yr adeg iawn er mwyn diwallu anghenion tai ein dinasyddion' yn cael ei gwireddu trwy'r nodau allweddol yn y Strategaeth.

Mae’r Strategaeth Ddigartrefedd ar Dudalen (1mb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  yn drosolwg o’r prif ganlyniadau a chrynodeb o’r ymrwymiadau o’r strategaeth lawn.

​​​​​​​​
English