Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Tai > Pobl ddigartref neu mewn perygl

Pobl ddigartref neu mewn perygl

Yn wynebu’r risg o fod yn ddigartref

Tenant y cyngor, tenant tŷ preifat neu berchennog tŷ – beth i’w wneud os ydych o’r farn y gallwch fod yn wynebu’r risg o golli eich cartref.

Yn ddigartref neu'n cysgu ar y stryd

Help a chymorth os ydych yn ddigartref neu yn cysgu ar y stryd.

Strategaeth Ddigartrefedd Caerdydd 2018-2022

Noda'r Strategaeth Ddigartrefedd ar gyfer Caerdydd sut y bydd y Cyngor a'i bartneriaid yn darparu gwasanaethau digartrefedd ledled y ddinas.


Cymorth i bobl ifanc

Os ydych rhwng 16 a 24 oed ac yn wynebu’r risg o fod yn ddigartref, gallwn eich helpu i gael cyngor ar dai.

Cymorth i bobl sy'n dioddef o drais domestig

Os ydych yn dioddef trais domestig neu’n ei ofni, gallwn helpu i wneud trefniadau i’ch diogelu chi a’ch teulu.

Asiantaethau cynghori yng Nghaerdydd

Sefydliadau eraill sy’n cynnig cyngor ar dai a materion cysylltiedig.

Help gyda morgais a dyledion

Cyngor ar sut i reoli eich arian er mwyn osgoi’r risg o golli eich cartref.  

​​​
English