Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Help gyda morgais a dyledion

Os ydych yn pryderu am dalu eich rhent neu’ch morgais, mae help a chymorth ar gael gan nifer o asiantaethau. Y peth pwysicaf yw gofyn am help cyn gynted â’ch bod yn cael anawsterau.

 

Byddwn yn gwneud y canlynol:

 

  • Cynnig cyngor a chymorth annibynnol am ddim i chi ar unrhyw ddyledion, taliadau morgais neu ôl-ddyledion rhent.  
  • Eich cynrychioli chi mewn achosion llys sy’n ymwneud â dyledion a materion tai.
  • Helpu i sicrhau eich bod yn derbyn yr holl fudd-daliadau lles rydych yn gymwys iddynt, a’ch cynrychioli chi mewn tribiwnlysoedd budd-daliadau lle y bo’n briodol.
  • Rhoi cyngor a chymorth i chi ynghylch ceisiadau neu apeliadau Budd-dal Tai (os ydych yn rhentu).

 

Beth bynnag yw’r broblem, gofynnwch am gyngor ar unwaith. Peidiwch ag oedi.

 

Cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2057 0750 neu cysylltwch ag un o’r asiantaethau cynghori eraill yng Nghaerdydd.