Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Tai > Pobl ddigartref neu mewn perygl > Asiantaethau a all helpu

Asiantaethau a all helpu

Mae nifer o asiantaethau lleol a chenedlaethol sy’n cynnig help o ran materion tai yn cynnwys budd-daliadau a digartrefedd.

 

Sipsiwn a Theithwyr CymruDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Trowbridge Community Centre, 91 Caernarvon Way, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1TN
029 2021 4411
info@gtwales.org.uk

 

Cymorth i Fenywod Caerdydd
Yn rhoi cymorth cyfrinachol am ddim i fenywod a phlant sy’n wynebu’r risg o gam-drin domestig neu ddigartrefedd yn sgîl trais domestig.

 

ChildLine
Mae ChildLine yn wasanaeth preifat a chyfrinachol i blant a phobl ifanc hyd at 19 oed.

 

Y Ganolfan Cyngor ar Bopeth – Canllaw Cynghorie
Arweiniad a chymorth i unrhyw un sy’n dioddef o drais domestig.

 

Llamau
Llamau yw’r brif elusen ddigartrefedd i’r bobl ifanc a’r merched mwyaf agored i niwed yng Nghymru.

 

Cyngor Ffoaduriaid Cymru
Mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn elusen annibynnol ac yn un o’r prif asiantaethau sy’n gweithio gyda ffoaduriaid yng Nghymru.

English