Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Perchentyaeth â Chymorth

​Gwybodaeth bwysig ar gyfer ymgeiswyr sydd eisoes wedi cofrestru ar y cynllun Newyddion ynghylch diogelu data

Rydych wedi clywed y newyddion mae’n siŵr bod y rheolau diogelu data newydd wedi’u cyflwyno ar 25 Mai 2018 yn rhoi diogelwch a rheolaeth well i unigolion o ran y data y mae sefydliadau yn ei gadw amdanynt. . 

Rydym wedi cysylltu â’r holl ymgeiswyr sydd wedi’u cofrestru ar ein Rhestr Aros Perchentyaeth â Chymorth i ofyn iddynt adolygu eu caniatâd ac a ydyn nhw’n dymuno aros ar ein cronfa ddata. Os ydych wedi’ch cofrestru ar ein rhestr, ond nad ydych wedi ymateb erbyn y dyddiad cau, yna bydd eich manylion yn cael eu tynnu’n awtomatig yn unol â’r rheoliadau newydd.

Os ydych yn credu mai dyma’r achos, ebostiwch LCHO@caerdydd.gov.uk​ i wirio ac ailgofrestru ar y cynllun, os hoffech. 

 
I weld polisi preifatrwydd y Cyngor​

 
Bydd ein Ymwadiad Cofrestru newydd ar gael o 25 Mai 2018 (68kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.  


 
Perchentyaeth â Chymorth
Datblygu Tai - Cyngor Caerdydd
Ystafell 348
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

 
Mae croeso i chi ein ffonio hefyd i ofyn am ffurflen gais ar 07866 370 394​.
 
Byddwn yn defnyddio’r ffurflen gais i asesu p’un a ydych yn gymwys i’r cynllun. Byddwn yn gofyn am eich manylion cyswllt personol, eich amgylchiadau presennol o ran llety, eich incwm ac unrhyw gynilion sydd gennych. Byddwn hefyd yn gofyn pa fath o eiddo rydych yn chwilio amdano ac ym mha ardaloedd o Gaerdydd.
​​​​​​​​​​