Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Perchentyaeth â Chymorth

Cyflwynwch gais am y cynllun Perchentyaeth â Chymorth​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

 
Perchentyaeth â Chymorth
Datblygu Tai
Cyngor Caerdydd
Blwch SP 410
Caerdydd
CF11 1FT
 
Byddwn yn defnyddio’r ffurflen gais i asesu p’un a ydych yn gymwys i’r cynllun. Byddwn yn gofyn am eich manylion cyswllt personol, eich amgylchiadau presennol o ran llety, eich incwm ac unrhyw gynilion sydd gennych. Byddwn hefyd yn gofyn pa fath o eiddo rydych yn chwilio amdano ac ym mha ardaloedd o Gaerdydd.