Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Perchentyaeth â Chymorth

Bydd angen i chi sicrhau eich bod yn gallu fforddio talu’r holl gostau arferol sy’n gysylltiedig â phrynu tŷ. Ymhlith y rhain mae’r canlynol:
 
 • Ffioedd prisio / tirfesur
 • Costau cyfreithwyr a’r gofrestrfa tir
 • Ffioedd chwilio
 • Blaendal ar forgais (yn dibynnu ar y benthyciwr)
 • Treth stamp (yn dibynnu ar yr ardal a gwerth yr eiddo)
 • Ffi gadw (yn dibynnu ar bolisi’r datblygwr tai).
 
Yn ogystal â’r taliadau untro hyn sy’n gysylltiedig â phrynu tŷ, bydd hefyd angen i chi sicrhau eich bod yn gallu fforddio’r costau parhaus megis:
 
 • Taliadau morgais misol;
 • Y Dreth Gyngor
 • Biliau cyfleustodau;
 • Costau cynnal a chadw ac atgyweirio eiddo;
 • Yswiriant adeiladau a chynnwys;
 • Yswiriant bywyd neu yswiriant bywyd ar forgais;
 • Tâl gwasanaeth a rhent tir (ar gyfer eiddo lesddaliad).