Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Datblygiad Churchlands, Llys-faen

​​​Ar hyn o bryd rydym yn marchnata cartrefi dwy ystafell wely ar ddatblygiad newydd sbon Redrow Homes yn ardal boblogaidd Llys-faen.   

Caiff eiddo ei werthu fel Ecwiti a Rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill. Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.

The AVON (Plot 518)

Math o Eiddo - Tŷ 2 ystafell wely canol rhes

Pris Prynu PâCh - £166,250 (cyfran ecwiti o 70%)

Pris y Farchnad - £237,500

Cyfran Cyngor Caerdydd – 30%

Manyleb Eiddo (1.62mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cwblhau Adeiladau – Hydref / Tachwedd 2021

The AVON (Plotiau 516, 519) Gwerthwyd​

Math o Eiddo - Tŷ 2 ystafell wely pen rhes 

Pris Prynu PâCh - £169,750 (cyfran ecwiti o 70%)

Pris y Farchnad - £242,500

Cyfran Cyngor Caerdydd – 30%

Manyleb Eiddo (2.21mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cwblhau Adeiladau – Hydref / Tachwedd 2021Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.
​​

Os hoffech ymgeisio am yr eiddo hyn, e-bostiwch PerchentyaethCostIsel@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd i ofyn am becyn ymgeisio gan ddyfynnu ‘Churchlands’. ​

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm, 17/05/21.

Caiff eiddo eu dyrannu yn ôl trefn y ceisiadau. Mae Cyngor Caerdydd yn cadw’r hawl i ddyrannu eiddo i ymgeiswyr llwyddiannus.

Cofrestrwch gyda’n rhestr aros cyn gwneud cais am becyn ymgeisio. 

Ystafell Farchnata a’r Cartref Arddangos ar y Safle


I gael rhagor o wybodaeth am yr eiddo hyn neu'r datblygiad yn gyffredinol, gallwch ffonio'r tîm gwerthu o hyd:

Ffôn y Swyddfa Werthu: 029 2060 1690 / 029 2060 0719Cyfeiriad y datblygiad: Datblygiad Churchlands, Llwyn-y-Pia Road, Llys-faen, Caerdydd, CF14 0SX
 

​​​​