Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Churchlands, Llys-Faen

​​Ar hyn o bryd rydym yn marchnata cartrefi dwy ystafell wely ar ddatblygiad newydd sbon Redrow Homes yn ardal boblogaidd Llys-faen.   

Caiff eiddo ei werthu fel Ecwiti a Rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.  Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.


The AVON (Plot 522)​

Math o Eiddo - Tai Pen Rhes 2 Ystafell Wely 
Pris Prynu PâCh - £169,750 (cyfran ecwiti o 70%)
Pris y Farchnad - £242,500
Cyfran Cyngor Caerdydd – 30%
Cwblhau Adeiladau – Awst / Medi 2021

Mae’r wybodaeth yn y ddogfen hon wedi’i dylunio i’w hargraffu ac efallai na fydd modd gweld popeth ar-lein.​


Os hoffech ymgeisio am yr eiddo hyn, e-bostiwch PerchentyaethCostIsel@caerdydd.gov.uk i ofyn am becyn ymgeisio gan ddyfynnu ‘Churchlands’.  


Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm, 02/03/21.

Caiff eiddo eu dyrannu yn ôl trefn y ceisiadau. Mae Cyngor Caerdydd yn cadw’r hawl i ddyrannu eiddo i ymgeiswyr llwyddiannus.

Cofrestrwch gyda’n rhestr aros cyn gwneud cais am becyn ymgeisio. 

Ystafell Farchnata a’r Cartref Arddangos ar y Safle​


Mae'r swyddfa werthu ar y safle yn agor ym mis Chwefror 2021.  I gael rhagor o wybodaeth am yr eiddo hyn neu'r datblygiad yn gyffredinol, gallwch ffonio'r tîm gwerthu o hyd -  

Ffôn y Swyddfa Werthu - 029 2060 1690 / 029 2060 0719 Cyfeiriad y datblygiad ​​

Datblygiad Churchlands 
Llwyn-y-Pia Road
Llys-faen   
Caerdydd
CF14 0SX


​​​​