Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Perchentyaeth â Chymorth old

Os ydych yn prynu am y tro cyntaf gallech fanteisio ar ein Cynllun Perchentyaeth â Chymorth i bobl sy’n prynu am y tro cyntaf.
 

Bydd rhaglen ddatblygu gyffrous newydd a adeiladwyd mewn partneriaeth rhwng Cyngor Caerdydd a Wates Residential yn cynnig tai ar werth ar y farchnad agored yn ogystal â thai cyngor ar rent mewn gwahanol safleoedd ledled Caerdydd.  

Bydd nifer o eiddo hefyd ar gael i’w prynu drwy’r cynllun Perchentyaeth â Chymorth.  

 

Bydd Cyngor Caerdydd yn gwahodd ceisiadau am yr eiddo dan sylw yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf.  


Cadwch lygaid am gyhoeddiadau swyddogol ar ein gwefan ac ar Facebook/Twitter.


Fflat 2 ystafell wely, Bae Caerdydd (Ty Aquila)​

Manylion yr eiddo (382kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Pris - £95,169.60 (cyfran 70.496%) 
Sesiynau i edrych ar yr eiddo - 27/03/18 (Rhwng 5 a 7pm) / neu drwy drefnu apwyntiad ar ôl y dyddiad wedi hysbysebu 
Diwrnod olaf i wneud cais – 5pm, 13/04/18

Fflat un ystafell wely, Bae Caerdydd​ (The Granary)

Manylion yr eiddo (6.64mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Pris - £82,600 (cyfran 70%) 
Apwyntiadau i weld yr eiddo - 21/03/18 (rhwng 5-7pm) / neu apwyntiad ar ôl y dyddiad a hysbysebir Dyddiad cau i wneud cais – 5pm, 06/04/18

Fflat un ystafell wely, Bae Caerdydd (Ty Aquila)
Manylion yr eiddo (261kb PDF)
Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Pris -  £81,069.25 (cyfran 70.495%)​ 
Apwyntiadau i weld yr eiddo - 22/03/18 (rhwng 5-7pm / neu apwyntiad ar ôl y dyddiad a hysbysebir)
Dyddiad cau i wneud cais – 5pm, 06/04/18​ ​

Fflat un ystafell wely, Bae Caerdydd (Ty Aquila)


Manylion yr eiddo (397kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

**WEDI’I OSTWNG YMHELLACH** Pris - £76,134.60 (rhan 70.495%)
Gweld yr eiddo – Cysylltwch â’r Swyddog AHO am apwyntiad
Dyddiad cau i wneud cais wedi’i ymestyn – 5pm, 03/04/18
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​