Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Addasu eich cartref

Therapi Galwedigaethol 


Therapi Galwedigaethol ​

Os ydych chi, neu aelod o’ch teulu, yn ei chael hi’n anodd mynd o gwmpas eich cartref, gallwch ofyn am asesiad gan Therapydd Galwedigaethol. Gall yr anhawster fod oherwydd anabledd corfforol, nam synhwyrol neu oedran.  Bydd y therapydd yn asesu a fyddai cyfarpar neu addasiadau yn gallu ei gwneud yn haws i chi fyw’n annibynnol.Grant Cyfleusterau i’r Anabl​


Grant Cyfleusterau i’r Anabl

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Grant Cyfleusterau i’r Anabl os oes gennych anabledd corfforol. Bydd y grant yn cyfrannu at gostau addasu eich cartref i sicrhau y gallwch fyw mor annibynnol â phosibl.


Help i Symud Eich Biniau


Os ydych yn ei chael yn anodd rhoi eich bin allan i’w gasglu, gallwch wneud cais i ddefnyddio ein Casgliad Gwastraff â Chymorth.  Bydd casglwyr sbwriel yn gwybod bod ganddynt hawl i symud eich biniau o’ch cartref os nad ydynt ar ymyl y ffordd.  Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am y cynllun hwn.


Cyfarpar Byw’n Annibynnol 


Gallwn ni gynnig help a chyngor ar nodi cyfarpar a mân addasiadau sy'n gallu eich helpu i fwy’n mwy annibynnol.   


Gofal a Thrwsio


Mae Gofal a Thrwsio​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn elusen genedlaethol sy'n helpu perchenogion tai a thenantiaid preifat hŷn i atgyweirio, addasu a chynnal a chadw eu cartrefi.  Gallwn ni eich cyfeirio atynt a byddant yn ymweld â chi yn eich cartref i drafod pa waith trwsio neu atgyweiriadau sydd eu hangen arnoch, yr atebion posibl, y costau tebygol a ffynonellau arian.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni 

029 20 234 234

Llun – Iau: 8.30am i 5pm
Dydd Gwener:  8.30am i 4.30pm 
​​
Neu gallwch wneud atgyfeiriad i’r Gwasanaethau Gofal Oedolion.