Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Tai > Cyflwyniad i Safon Ansawdd Tai Cymru

Cyflwyniad i Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)

Mae’r SATC yn deillio o’r Strategaeth Tai Genedlaethol i Gymru ‘Cartrefi Gwell i Bobl Cymru’. Datblygwyd y safon gan Lywodraeth Cymru i ddarparu targed safon cyffredin ar gyfer cyflwr yr holl dai yng Nghymru.


Mae Safon Ansawdd Tai Cymru yn dweud y dylai fod gan bob aelwyd y cyfle i fyw mewn cartrefi o ansawdd da sydd:


 

  • Mewn cyflwr da.
  • Yn ddiogel.
  • Wedi’u gwresogi’n ddigonol, yn effeithiol o ran tanwydd ac wedi’u hinswleiddio’n dda.
  • Yn cynnwys ceginau ac ystafelloedd ymolchi modern
  • Wedi’u rheoli’n dda.
  • Wedi’u lleoli mewn amgylcheddau deniadol a diogel.
  • Yn bodloni gofynion penodol y cartref cyn belled ag y bo modd, (e.e. anableddau penodol).

 

Ym mis Medi 2012 Caerdydd oedd y Cyngor cyntaf yng Nghymru i dderbyn achrediad SATC llawn. 


 

Gweler canllaw SATC ar wefan llyw.cymruDolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

Cynllun Busnes ARHC (13.8mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Polisi Cydymffurfiaeth SATC (5.3mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Cynnal Safon Ansawdd Tai Cymru

Nawr fod Caerdydd wedi cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru mae’n bwysig sicrhau bod y safon yn cael ei gynnal a buddsoddiad yn cael ei gynllunio ar sail hynny.  Bydd lefel yr union fuddsoddiad sydd ei angen yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ac o ganlyniad bydd rhaid addasu rhaglenni gwaith manwl yn flynyddol. 


 

Mae nifer o fethiannau derbyniol gennym (yn bennaf yn sgil Dewis Preswylwyr) ac rydym wedi rhoi mesurau ar waith er mwyn gallu ail ymweld a chyflawni’r Safon orau y gallwn. Rydym yn adolygu’r safon pan fo eiddo yn dod yn wag ac rydym yn gweithio’n agos gyda’r Tîm Cyfranogi Tenantiaid i alluogi tenantiaid nad sydd wedi derbyn gwaith SATC neu sydd wedi newid eu meddyliau i gysylltu â ni.

Cyllido Safon Ansawdd Tai Cymru

Mae’r ariannu yn gyfuniad o incwm rhent tai cyngor, arian benthyg (benthyg darbodus) a’r Grant Lwfans Atgyweirio Sylweddol (LAS) gan Lywodraeth Cymru.

Yn 2020/21 caiff Caerdydd £9.5m gan Lywodraeth Cymru a gaiff ei wario ar gynlluniau gwella SATC​.

Yn 2020/21 bydd Cyngor Dinas Caerdydd yn gwario dros £14.9m ar welliannau SATC. ​​​​

Welsh Government Logo

English