Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Yswiriant cynnwys y cartref

​Pan fyddwch yn rhentu tŷ gennym ni, nid yw eich taliad rhent yn cynnwys yswiriant.  Eich cyfrifoldeb chi ydyw i yswirio eich dodrefn, eiddo neu addurniadau yn erbyn lladrad, tân, fandaliaeth a pheipiau wedi byrstio. 

Rydym yn eich annog chi i yswirio eich eiddo, a gallwn drefnu yswiriant cynnwys y cartref i chi drwy Aviva Insurance Limited. 
Mae prisiau yswiriant estynedig ar gyfer difrod damweiniol, yn cychwyn o:

  • 62c yr wythnos ar gyfer tenantiaid dan 25 oed a thenantiaid 60 oed a hŷn ar gyfer swm o £6,000 wedi’i yswirio 
  • 83c yr wythnos i bob tenant arall, am swm o £8,000 wedi’i yswirio 

Mae prisiau ar gyfer yswiriant sylfaenol yn cychwyn o
  • 52c yr wythnos ar gyfer tenantiaid dan 25 oed a thenantiaid 60 oed a hŷn ar gyfer swm o £6,000 wedi’i yswirio 
  • 69c yr wythnos i bob tenant arall, am swm o £8,000 wedi’i yswirio 

Manteision   • Dim tâl ychwanegol i’w dalu pe baech yn gwneud hawliad 
  • Cynhwysir pob cod post am ddim cost ychwanegol 
  • Talwch drwy archeb sefydlog neu’n wythnosol gyda’ch rhent​ 


Mae’r yswiriant yn un sy’n rhoi eiddo newydd yn lle rhai hen i chi, ac eithrio dillad gwely a dillad i’w gwisgo.  Prynir eiddo am ei gost bresennol gan dynnu swm am draul a gwisgo. 

YmgeisioI gael rhagor o wybodaeth lawrlwythwch y pecyn ymgeisio Yswiriant Cynnwys y Cartref (1.1mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​​​​​​​​​​​, sy’n cynnwys ffurflen gais a chyfarwyddiadau llawn ar sut i ymgeisio. Mae hefyd yn cynnwys rhestr wirio ddefnyddiol a fydd yn eich helpu chi i gyfrifo faint o yswiriant sydd ei angen arnoch. ​​

Sylwch fod telerau ac amodau yn berthnasol.

Os byddwch yn colli taliad, efallai na fydd yr yswirwyr yn talu eich cais. Os byddwch yn syrthio'n ôl ar daliadau, gallwn ganslo eich polisi.​
​​​