Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhentu garej cyngor

​​​​​​​Rydym yn berchen ar garejys ledled y ddinas ar ystadau Tai Cyngor. 

Mae garejys ar gyfer defnydd preifat yn unig ac nid ar gyfer gweithgareddau masnachol. 


Gallwch ond wneud cais am garej sydd yn ardal eich eiddo.   Os nad oes un ar gael ar eich safle o ddewis, fe wnawn eich ychwanegu at y rhestr aros ar gyfer y safle hwnnw a byddwn yn cysylltu â chi os daw un ar gael. 
   
Mae ein garejys ar gyfer cadw cerbyd modur.  Ni ddylech gadw petrol nac unrhyw ddeunyddiau fflamadwy eraill yn eich garej.  Ni ddylech is-osod eich garej i unrhyw un arall.  Nid oes trydan yn y garejys. 

I wneud cais am garej ewch i Hyb Cyngor a gofyn am ffurflen gais neu llenwch gais ar-lein​​​ (184kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​. Gallwch e-bostio’ch ffurflen ar ôl ei chwblhau at tiracasedau@caerdydd.gov.uk​ 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni.​Rhowch gwybod i ni am broblem ar safle garej


Rhowch gwybod i ni am waith atgyweirio sydd angen ar eich garej.​​
​​
© 2022 Cyngor Caerdydd