Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Tai > Byw yn eiddo'r cyngor > Low cost home contents insurance

Yswiriant cynnwys y cartref

Pan fyddwch yn rhentu tŷ gennym ni, nid yw eich taliad rhent yn cynnwys yswiriant.  Eich cyfrifoldeb chi ydyw i yswirio eich dodrefn, eiddo neu addurniadau yn erbyn lladrad, tân, fandaliaeth a pheipiau wedi byrstio. 

Rydym yn eich annog chi i yswirio eich eiddo, a gallwn drefnu yswiriant cynnwys y cartref i chi drwy Aviva Insurance Limited. 
Mae prisiau yswiriant estynedig ar gyfer difrod damweiniol, yn cychwyn o:

  • 62c yr wythnos ar gyfer tenantiaid dan 25 oed a thenantiaid 60 oed a hŷn ar gyfer swm o £6,000 wedi’i yswirio 
  • 83c yr wythnos i bob tenant arall, am swm o £8,000 wedi’i yswirio 

Mae prisiau ar gyfer yswiriant sylfaenol yn cychwyn o
  • 52c yr wythnos ar gyfer tenantiaid dan 25 oed a thenantiaid 60 oed a hŷn ar gyfer swm o £6,000 wedi’i yswirio 
  • 69c yr wythnos i bob tenant arall, am swm o £8,000 wedi’i yswirio 

Manteision   • Dim tâl ychwanegol i’w dalu pe baech yn gwneud hawliad 
  • Cynhwysir pob cod post am ddim cost ychwanegol 
  • Talwch drwy archeb sefydlog neu’n wythnosol gyda’ch rhent​ 

Mae’r yswiriant yn un sy’n rhoi eiddo newydd yn lle rhai hen i chi, ac eithrio dillad gwely a dillad i’w gwisgo.  Prynir eiddo am ei gost bresennol gan dynnu swm am draul a gwisgo. 

Ymgeisio


I gael rhagor o wybodaeth lawrlwythwch y pecyn ymgeisio Yswiriant Cynnwys y Cartref (1.1mb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​ , sy’n cynnwys ffurflen gais a chyfarwyddiadau llawn ar sut i ymgeisio. Mae hefyd yn cynnwys rhestr wirio ddefnyddiol a fydd yn eich helpu chi i gyfrifo faint o yswiriant sydd ei angen arnoch. 

Os yw’n well gennych, gallwn anfon pecyn ymgeisio atoch – cysylltwch â ni i drefnu hyn. 

Mae telerau ac amodau yn berthnasol – gofynnwch i ni am gopi o eiriad y polisi. Os byddwch yn methu taliad, efallai na fydd yr yswirwyr yn talu hawliad, ac os ydych ar ei hôl hi â’ch rhent, efallai y byddwn yn canslo eich polisi.  

​​
English