Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynigion Cynyddu Rhent 2021 - 2022

​​​​​Mae'r Cyngor yn cynnig cynyddu'r rhent ar gyfer cartrefi’r cyngor gan 1.5% o fis Ebrill 2021.

Mae cynyddu'r rhent yn helpu i sicrhau bod gan y Cyngor ddigon o incwm i ddarparu gwasanaethau tai o safon i denantiaid presennol a thenantiaid y dyfodol. Bydd yn ein galluogi i fuddsoddi mewn cynnal a chadw a gwella cartrefi a chymdogaethau presennol, darparu gwasanaethau cymorth i denantiaid da a hefyd adeiladu cartrefi newydd.


Dywedwch eich dweud ar y cynnig i gynyddu rhent

Ydych chi'n denant y cyngor yng Nghaerdydd? Rydym am glywed eich barn ar y cynnig, a ydych yn teimlo bod rhenti'r cyngor yn werth da am arian a beth dylem eu rhoi fel blaenoriaethau dros y pum mlynedd nesaf yn eich barn chi.

  • ​ Gwobr gyntaf - £100
  • Ail wobr - £50
  • Trydedd wobr - £25  • Mae telerau ac amodau yn berthnasol.
​​

​​​​​​