Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Byw yn eiddo'r cyngor

​​Atgyweirio eich cartref

Pwy sy’n gyfrifol am atgyweirio eich cartref a sut i roi gwybod am waith atgyweirio sydd angen ei wneud. Gwybodaeth am waith cynnal a chadw a gynllunnir a gwasanaethu offer nwy.

Cynllun Cyfnewid Cartrefi

Cofrestru i gyfnewid tai gydag un o denantiaid eraill y Cyngor neu gymdeithas dai.

Talu eich rhent

Talu eich rhent ar-lein neu gael gwybod am ddulliau talu eraill.


Adborth gan denantiaid

Cael gwybod sut y gallwch ddweud eich dweud ar sut rydym yn darparu gwasanaethau tai. 

Atal twyllwyr tenantiaeth

Rhoi gwybod i ni yn ddienw os ydych yn gwybod bod rhywun yn cyflawni twyll tenantiaeth.

Hybiau a Swyddfeydd Tai

Cael manylion cyswllt, lleoliadau ac amseroedd agor ein holl swyddfeydd tai ledled y ddinas.


Yswiriant cynnwys y cartref cost isel

Yswiriant cynnwys cartref cost isel i denantiaid Cyngor Caerdydd.

Cladin blociau fflatiau uchel

Yr hyn yr ydym yn ei wneud i fynd i'r afael â materion diogelwch tân yn ein hadeiladau.

Cyflwr Gosodiadau Trydanol​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Dysgwch am y profion a wnawn i sicrhau diogelwch tenantiaid a gwesteion


​​
© 2022 Cyngor Caerdydd