Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Asbestos

​​Nid yw asbestos yn beryglus os ydyw mewn cyflwr da ac nad yw’n cael ei symud.  


Pan fydd asbestos yn hen neu wedi’i ddifrodi, h.y. ar ôl iddo gael ei ddrilio, ei lifio, ei sgrwbio neu ei sandio, gall ryddhau ffibrau gwenwynig i'r aer.

 

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn esbonio’r arwyddion i gadw llygad amdanynt.


Ni ddylai asbestos gael ei roi yn eich gwastraff gardd/bwyd/ailgylchu neu gyffredinol.​


Gwaredu asbestos


Gallwn gynnig casgliad ymyl y ffordd cyfleus, am ddim ar gyfer symiau bach o asbestos. 


Bydd angen i'ch asbestos ffitio i mewn i 1 sach asbestos, yn mesur 1150 mm x 870 mm. 


Byddwn yn danfon sach asbestos i'ch eiddo. Byddwn hefyd yn darparu bag clir. Bydd angen i chi roi eich sach asbestos yn y bag clir, fel ei fod wedi ei fagio ddwywaith.


Bydd ein contractwr asbestos yn cysylltu â chi ac yn dweud pryd y dylech roi eich sach ar ochr y ffordd i'w gasglu.


Os oes angen sach asbestos arnoch defnyddiwch y ffurflen ar-lein i wneud cais​.​


Os oes gennych swm o asbestos na fydd yn ffitio mewn 1 sach asbestos, bydd angen i chi ddefnyddio cwmni trwyddedig. Darllenwch rhagor o wybodaeth am waredu asbestos trwyddedig.​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Tai Cyngor


Rydym yn monitro ac yn rheoli asbestos mewn tai cyngor er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel. Bydd pob deunydd sy’n cynnwys asbestos sydd mewn cyflwr da yn cael ei adael yn y fan a’r lle, a bydd ei gyflwr yn cael ei adolygu’n rheolaidd. Os bydd y deunydd wedi’i ddifrodi neu’n hynod beryglus oherwydd ei leoliad byddwn yn gweithredu ar unwaith i gael gwared ohono.

 

Os ydych o’r farn y gallai fod asbestos sydd wedi’i ddifrodi yn eich tŷ cyngor, neu os ydych yn ystyried gwneud gwaith i wella eich cartref a allai effeithio ar ddeunydd sy’n cynnwys asbestos, rhaid i chi gysylltu â ni neu ffoniwch 029 2087 20888.

 

Os ydych yn gwneud unrhyw waith eich hun neu'n caniatáu i rywun arall wneud gwaith a hynny heb ganiatâd ysgrifenedig, chi fydd yn atebol am dalu costau i ymdrin ag unrhyw ddigwyddiadau’n gysylltiedig ag asbestos. ​

Cofiwch na chaniateir newidiadau i isadeiledd neu adeiledd yr eiddo dan y cytundeb tenantiaeth heb gael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

Nodwch eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn yn y ffurflen.

​​

​​