Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Canllaw ar Kickstart ar gyfer gwasanaethau cymorth ieuenctid

​​​Mae Kickstart yn gynllun cenedlaethol sy'n cynnig cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc 16 i 24 oed sy'n hawlio Credyd Cynhwysol. 


Bydd cyflogwyr ar draws ystod o sectorau yn cynnig lleoliadau profiad gwaith 6 mis sydd o leiaf 25 awr yr wythnos. 

Y nod yw rhoi cyfle i bobl ifanc sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor gael profiad a allai arwain at gyfleoedd tymor hwy. 

A yw'r person ifanc rydych chi'n ei gefnogi yn gymwys i hawlio Credyd Cynhwysol?


Cysylltwch â'n tîm i Mewn i Waith i weld a yw’r person ifanc yn gymwys a sut y gallech ei helpu. 

Gallwch gysylltu â’r tîm I Mewn I Waith drwy ffonio 029 2087 1071 neu drwy ymweld â gwefan I Mewn I Waith Caerdydd​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

A ydynt eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol?


Os oes gan y person ifanc rydych chi'n ei gefnogi hyfforddwr gwaith canolfan waith, gofynnwch iddyn nhw gysylltu drwy eu Dyddiadur Credyd Cynhwysol am arweiniad. 

I gael gwybod mwy am y cynllun a sut y gallwch helpu person ifanc i gael manteisio ar y cynllun ffoniwch y Ganolfan Waith ar:

0800 328564 


Sut mae proses Kickstart yn gweithio


  1. Anfonir manylion cyfyngedig am swydd at y person ifanc drwy neges ar eu Dyddiadur Credyd Cynhwysol (cyfrif Credyd Cynhwysol). Bydd rhybudd neges destun yn cael ei anfon at y person ifanc i'w hysbysu i edrych ar ei gyfrif. 
  2. Mae'r person ifanc yn hysbysu ei hyfforddwr gwaith - drwy ei ddyddiadur, ffôn neu e-bost - os oes ganddo ddiddordeb yn y swydd. Mae'r anogwr gwaith yn trefnu apwyntiad i drafod ymhellach.
  3. Mae'r anogwr gwaith a'r person ifanc yn cytuno a yw'r swydd yn addas ac a ddylai'r person ifanc barhau i wneud cais. 
  4. Mae'r anogwr gwaith yn hysbysu'r cyflogwr am ddiddordeb y person ifanc yn y swydd.
  5. Mae cyflogwr yn cysylltu â'r person ifanc i ddechrau'r broses ymgeisio a chyfweld.​

Os yw'r person ifanc yn aflwyddiannus, dylai gysylltu'n ôl â'i hyfforddwr gwaith er mwyn cael ei ystyried ar gyfer cyfleoedd eraill.

​​​​​


© 2022 Cyngor Caerdydd