Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun Kickstart

​​
​​​​​​

Ydych chi'n cefnogi person ifanc?

Dysgwch p’un ai all y person ifanc rydych chi'n ei gefnogi wneud cais am swydd Kickstart ac a ydyn nhw'n gymwys i gael Credyd Cynhwysol.

Ydych chi rhwng 16 a 24 oed?

Efallai eich bod yn gymwys i gael credyd Cynhwysol a gallech wneud cais am swydd Kickstart gyda llawer o wahanol gyflogwyr yng Nghaerdydd a'r cyffiniau.

A ydych yn fusnes a allai ddarparu cyfleoedd?​

Cael cyllid i greu lleoliadau swyddi newydd i bobl ifanc 16 i 24 oed sy’n wynebu risg o ddiweithdra hirdymor yng Nghaerdydd.​​