Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Canllaw i Kickstart i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed

​Mae Kickstart yn gynllun cenedlaethol sy'n cynnig cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc 16 i 24 oed sy'n hawlio Credyd Cynhwysol. 

Bydd cyflogwyr ar draws ystod o sectorau yn cynnig lleoliadau profiad gwaith â thâl am 6 mis sydd o leiaf 25 awr yr wythnos. 

Y nod yw rhoi cyfle i bobl ifanc sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor gael profiad a allai arwain at gyfleoedd tymor hwy.

Cyn y gallwch wneud cais mae angen i chi fod yn hawlio Credyd Cynhwysol. Cysylltwch â'n tîm i Mewn i Waith i weld a ydych yn gymwys a sut mae gwneud cais. 

Gallwch gysylltu â’r tîm I Mewn I Waith drwy ffonio 029 2087 1071 neu drwy ymweld â gwefan I Mewn I Waith Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

Eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol?


Os oes gennych hyfforddwr gwaith bydd yn siarad â chi am y Cynllun Kickstart ac a yw'n addas i chi. Cysylltwch â nhw drwy eich Dyddiadur Credyd Cynhwysol am arweiniad. 

I gael gwybod sut y gallwch wneud cais am swyddi Kickstart ffoniwch y Ganolfan Waith ar:

0800 3285644 


​​

​​