Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cymunedau ar gyfer GwaithCymunedau am Waith 
 

Rhaglen gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Leol wedi’i chyd-noddi gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yw Cymunedau ar gyfer Gwaith. 

Mae Cymunedau ar gyfer Gwaith yn wasanaeth gwirfoddol i helpu pobl sy’n byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ ac y mae angen help a chymorth ychwanegol arnynt i ddod o hyd i waith.

Mae Ymgynghorwyr Cyflogaeth a Mentorau Ieuenctid/Oedolion profiadol yn arbenigo mewn helpu unigolion gydag anghenion penodol.    

Mae arian hefyd ar gael ar gyfer cyrsiau hyfforddi ac i wella sgiliau, gan roi’r cyfleoedd gorau i bobl i ddychwelyd i’r gwaith.

 • Ydych chi dros 25 oed ac yn hawlio budd-dal cymwys? 
 • Oes gennych gyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar eich gwaith? 
 • Ydych chi’n gofalu am oedolyn neu blentyn?
 • Ydych chi wedi bod yn ddi-waith am 12 mis neu fwy?
 • Ydych chi rhwng 16 a 24 oed a ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant? 


Help a chyngor


Os felly gall ein timau roi help a chyngor arbenigol ar:

 • Ysgrifennu CV
 • Technegau cyfweld
 • Adeiladu Hyder
 • Ceisiadau ar-lein am swyddi
 • Dychwelyd i’r gwaith


Hyfforddiant 


Mae gennym ystod eang o gyrsiau hyfforddi ar gael. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Trwydded ADD (Awdurdod y Diwydiant Diogelwch)
 • Cerdyn CSCS (Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu)
 • Trac PTS (Diogelwch Trac Personol)
 • Peirianwaith Bach ac Offer 
 • Chwarae Plant
 • Cynorthwy-ydd Addysgu 
 • Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd
 • Hyfforddiant LGV gyda Thrwydded
 • Gyrfa ym Maes Gofal


Help ariannol


Gallai hefyd fod arian ar gael i helpu gyda 

 • Gofal plant (yn ystod cyfweliad neu leoliad)
 • Costau Teithio (yn ystod cyfweliad neu leoliad)
 • Dillad (yn ystod cyfweliad neu leoliad)
 • Cyfarpar Diogelu Personol (ar gyfer Cyrsiau neu waith Asiantaeth) 


I gael rhagor o wybodaeth, neu os oes unrhyw ymholiadau gennych, cysylltwch â ni.


Mae’r prosiect hwn wedi ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru. Yn gweithio mewn partneriaeth â Chymunedau a’r Ganolfan Byd Gwaith.​

​​

Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ​ ​​​​