Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Recycling Centres 2 > Canolfan Ailgylchu Masnachol

Y Ganolfan Ailgylchu Masnachol yn Bessemer Close

Ein nod yw cynnig opsiwn cost-effeithiol ar gyfer busnesau bach a chanolig i waredu deunydd ailgylchu a gwastraff masnachol.

 

Bydd hyn yn helpu i gynyddu’r gwastraff masnachol sy’n cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi drwy annog masnachwyr i ailgylchu, a bydd hefyd yn helpu i leihau defnydd anghyfreithlon o ganolfannau ailgylchu fel llefydd i waredu gwastraff masnachol. 

Pwy all ddefnyddio’r gwasanaeth?

 

Mae’r gwasanaeth ar gael i bob busnes masnachol, ond mae wedi’i dargedu’n bennaf at fusnesau bach a chanolig, y diwydiant adeiladu, landlordiaid a busnesau lleol.

 

Pa wastraff a deunydd ailgylchu sy'n dderbyniol?


  • Gwastraff Cyffredinol
  • Ailgylchu Cymysg
  • Gwastraff gardd 
  • Seiliau Caled
  • Pren
  • Cardfwrdd
  • Bwrdd Plastr
  • Metel

 

Anogir masnachwyr i wahanu cymaint o wastraff masnachol â phosibl cyn dod i’r Ganolfan Ailgylchu Masnachol.

 

Faint mae’n ei gostio?

Deunydd

Pris (tunnell fetrig)

​Isafswm Cost (250kg)​

Gwastraff Cyffredinol

£135

​£33.75

Gwastraff Gwyrdd/Gardd

£85

​£21.25

Rwbel caled

£35

​£8.75

Olew Mwyn

£250

​£62.50

Coed

£85

​£21.25

Ailgylchu cymysg

£85

​£21.25

Bwrdd plaster

£100

​£25

Cardfwrdd

£10

​£2.50

Metel sgrap

Am ddim
​Am ddim

Oergelloedd - masnachol

£85 (fesul uned)

Oergelloedd - preswyl

£68 (fesul uned)

Teiars

£70

​£17.50
​Gwasanaeth Pont pwyso Cerbyd ​£15 (+TAW)

Tâl isafswm *1/4 tunnell ar waith

*gall y costau newid yn unol â gwerthoedd y farchnad

 

Nid yw’r prisiau’n cynnwys TAW.

Sut i ddefnyddio’r gwasanaeth

Cam 1 

Pwyso ar y Bont Dafol a datgan pa fath o wastraff sydd gennych.

 

Cam 2
Mynd i’r man gollwng ar gyfarwyddyd y staff a dadlwytho (caiff eich gwastraff ei archwilio i sicrhau eich bod yn dadlwytho’r gwastraff a ddatganwyd gennych).

 

Cam 3
Parhau i'r man pwyso a phrosesu gwaith papur.

 

Cam 4
Talu am y gwastraff a ddadlwythwyd gyda cherdyn debyd neu gredyd cyn gadael y safle.
Fel masnachwr bydd yn ofynnol i chi gael trwydded cludo gwastraff.

 

Dysgwch am rwymedigaethau cyfreithiol​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a gofynion cyfreithiol i sicrhau eich bod yn gwaredu gwastraff yn gywir. Ceir awgrymiadau defnyddiol​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd hefyd yn ein Cwestiynau Cyffredin. 


Amseroedd Agor

Rydyn ni ar agor:

Dydd Llun i Dydd Gwener, 7am - 3:30pm

Dydd Sadwrn 7am - 12:30pm

Gwyliau Banc Ar Gau​​


Mynediad olaf i’r ganolfan 15 munud cyn iddi gau.
Mae’r safle ar gau ar Dydd Sul.


Sut i ddod o hyd i ni

174820.625:316414.98046875|CivicAmenityDepots


Bessemer Close

Caerdydd

CF11 8XH


I gael rhagor o wybodaeth am ddefnyddio'r Ganolfan Ailgylchu Masnachol, cysylltwch â ni.

                 

 

 

Ffon: 29 2087 2087 

​​​​​​​​
English