Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwaith adeiladu Ffordd Lamby

​​​O 10 Mai byddwn yn gwneud gwaith gwella yng Nghanolfan Ailgylchu Ffordd Lamby. Bydd hyn yn lleihau argaeledd sgipiau a chynhwysyddion dros dro.
 
Yn ystod y cyfnod hwn ni fyddwn yn gallu derbyn rhai eitemau.​

Eitemau na allwch ddod â nhw i Ffordd Lamby

 • Sgriniau cyfrifiadur
 • Olew injan
 • Tiwbiau fflwrolau
 • Batris (car neu’r cartref)
 • Cemegau cartref
 • Eitemau trydanol mawr fel oergelloedd, rhewgelloedd a pheiriannau golchi llestri
 • Cyfryngau cymysg fel llyfrau a chryno ddisgiau 
 • Paent
 • Plastrfwrdd 
 • Rwbel
 • Setiau teledu
 • Tetra Pak
 • Tecstilau 
 • Olew llysiau
 
​​​
Os oes angen i chi waredu'r eitemau hyn gallwch drefnu ymweliad â Clos Bessemer.​​

Efallai y byddwch hefyd yn gallu trefnu casgliad gwastraff swmpus i waredu eich eitem.

Eitemau y gallwch ddod â nhw i Ffordd Lamby


 • Beiciau
 • Cardfwrdd
 • Deunyddiau ceramig ​
 • Gwastraff gardd
 • Plastigau caled  
 • Matresi
 • Gwastraff na ellir ei ailgylchu (nid ydym yn derbyn bagiau cymysg o wastraff 
 • Metel sgrap
 • Eitemau trydanol bach
 • Ffenestri a drysau UPVC  
 • Pren
 


​​

© 2022 Cyngor Caerdydd