Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Canolfan Ailgylchu Symudol

​Bydd y ganolfan ailgylchu symudol ar gau dros fisoedd y gaeaf. Archebwch slot yng nghanolfan Ailgylchu Ffordd Lamby neu Clos Bessemer​.

​‍
Nid oes mynediad cerdded i mewn a beicio ar gael ar y safle hwn.


Nid oes angen i chi gadw lle i ymweld â'r ganolfan ailgylchu symudol, ond bydd angen i chi ddangos prawf eich bod yn preswylio yng Nghaerdydd wrth gyrraedd.

Mae'r ganolfan ailgylchu symudol ar gyfer ceir yn unig. Ni dderbynnir faniau. ​Ni dderbynnir faniau. ​Os oes fan gennych, bydd gofyn i chi archebu slot yng Nghlos Bessemer.

Pa eitemau allwch chi eu cludo yno?

Gall yr eitemau rydym yn eu derbyn yn y ganolfan ailgylchu symudol newid yn dibynnu ar y lleoliad.


Gallwch ddod â’r canlynol: 

  • pren, 
  • gwastraff gardd, 
  • ​cardfwrdd, 
  • metel, 
  • plastigau caled,
  • offer trydanol gwastraff bach (ac eithrio setiau teledu),
  • batris,
  • Cartonau Tetra Pak,  
  • tecstilau, a 
  • llyfrau, CDs a DVDs. ​
​Bydd angen cymryd unrhyw ddeunydd arall i naill ai canolfannau ailgylchu Clos Bessemer neu Ffordd Lamby.​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd