Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Canolfan Ailgylchu Symudol

Gallwch ymweld a’r ganolfan ailgylchu symudol ym Mharc Tŷ Glas bob Dydd Sadwrn rhwng 9am a 3pm.​

Nid oes angen i chi archebu lle i ymweld â'r ganolfan ailgylchu symudol, ond bydd angen i chi ddangos prawf o breswyliad Caerdydd wrth gyrraedd.

Mae’r ganolfan ailgylchu symudol ar gyfer ceir yn unig. Ni dderbynnir, faniau, beiciau na cherddwyr ar hap. Os oes fan gennych, bydd gofyn i chi archebu slot yng Nghlos Bessemer.

Pa eitemau allwch chi eu cludo yno?

Byddwn yn derbyn:

  • Gwastraff gardd
  • Pren
  • Metel Sgrap
  • Plastigau Caled
  • Cardfwrdd
  • Eitemau trydanol bach
  • Batris y cartref
  • Cyfryngau cymysg (DVDs, CDs a llyfrau)
 
​Bydd angen cymryd unrhyw ddeunydd arall i naill ai canolfannau ailgylchu Clos Bessemer neu Ffordd Lamby.​


​​