Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyfrifoldebau trigolion

Fel preswylydd Caerdydd, rydym ni eisiau i chi garu eich cymuned a helpu i gadw Caerdydd yn daclus. I helpu gyda hyn rydym wedi cyflwyno cynllun Sticer Pinc. 

Ffotograff o sticer pinc ar gyfer cynllun ailgylchu

Cynllun Sticer Pinc

Mae tua 20% o’r eitemau a roddir yn y bagiau ailgylchu yn cynnwys deunydd na ellir ei ailgylchu. Bydd ein cynllun sticer pinc yn rhoi help ychwanegol gan roi gwybod i chi pan fyddwch wedi rhoi eitem anghywir yn eich gwastraff ailgylchu. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn gwella ansawdd ailgylchu Caerdydd ac yn ein helpu ni yn ein huchelgais i sicrhau cyfradd ailgylchu o 70% erbyn 2025. 

Bydd ein criwiau casglu yn gwirio cynnwys bagiau a biniau ar gyfer eitemau anghywir y tu allan i eiddo unigol. Bydd criwiau'n gwneud nodyn o unrhyw broblemau ac yn rhoi sticer pinc ar eich gwastraff ailgylchu neu wastraff gardd.


Beth i’w wneud os cewch sticer
 
Os gwelwch chi sticer pinc ar eich bagiau neu'ch bin, bydd angen i chi dynnu'r eitemau anghywir cyn i chi gyflwyno eich biniau ar eich dyddiad casglu nesaf. 

Efallai y bydd llythyrau yn cael eu hanfon i’ch eiddo, a fydd yn rhoi rhywfaint o help a chyngor ychwanegol i chi ar ailgylchu.

Ar gyfer eiddo sy'n rhoi eu bagiau ailgylchu mewn ardal gymunedol, bydd ein criw yn rhoi sticeri ar y bagiau ac yn gwneud nodyn eu bod wedi nodi eitemau anghywir mewn man casglu a rennir. 

Darllenwch ein gwybodaeth casgliadau ​i ddysgu mwy am ba eitemau y gallwch ac na allwch eu hailgylchu. Os byddwch yn parhau i roi’r eitemau anghywir yn eich ailgylchu, cewch hysbysiad ffurfiol. 

Os ydych wedi cael tri sticer pinc o fewn cyfnod o 12 wythnos byddwch yn derbyn rhybudd ffurfiol. 

Os oes gennych unrhyw amgylchiadau penodol yr hoffech i ni eu hystyried, cysylltwch â ni am gymorth ac arweiniad.

Os cewch fathodyn neu lythyr, ond rydych yn credu nad yw eich bin/bag wedi’i halogi, cysylltwch â ni a byddwn yn ymchwilio i’r mater i chi. 

​Sut i osgoi sticer pinc​

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gael gwybod pa eitemau i'w rhoi yn eich bagiau a'ch biniau ailgylchu: 


Dysgwch fwy am eich cynllun yn yr hyb lleol

Byddwn yn cynnal y sesiynau cymorth canlynol i gynorthwyo ag unrhyw gwestiynau allai fod gennych am y cynllun sticer pinc. Bydd yr holl sesiynau’n rhedeg o 10am i 3pm. 

​Dyddiad  Lleoliad
Dydd Mercher 19 Chwefror 
Sainsburys, Woodville Road
Dydd Iau 20 Chwefror
Tesco, Llaneirwg
Dydd Gwener 21 Chwefror
Sainsbury’s Draenen Pen-y-graig
Dydd Llun 24 Chwefror
Asda, Ferry Road, Grangetown (i’w gadarnhau)
​Dydd Mawrth 25 Chwefror Llyfrgell Treganna
​Dydd Mercher 26 Chwefror ​Llyfrgell Ganolog
​Dydd Iau 27 Chwefror ​Co-op Countisbury Avenue
​Dydd Gwener 28 Chwefror ​Morrisons Llanisien (I’w gadarnhau)
 
​​
​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
English