Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Casgliadau gwastraff ychwanegol

​​​​ Gallwch dalu am gasgliad gwastraff ychwanegol un tro yn yr amgylchiadau canlynol: 

  • os oes weithiau gennych ormod o sbwriel i’w roi yn eich bin du neu fagiau streipiau coch, 
  • os ydych yn symud allan o’ch eiddo, ac angen i’ch gwastraff ychwanegol gael ei symud.
Am ddyfynbris cysylltwch â C2C ar 029 2087 2088. Bydd swyddog yn cysylltu â chi gyda dyfynbris. 

Rhowch: 

  • eich cyfeiriad, a 
  • rhestr o’r union eitemau yr hoffech iddynt gael eu casglu. 
Rhowch wybod i ni os hoffech i ni gasglu eich gwastraff erbyn dyddiad penodol. 

Byddwn yn ceisio ei gasglu erbyn y dyddiad hwnnw ond mae’n rhaid i chi drefnu’r casgliad o leiaf 48 awr o flaen llaw.

Cofiwch, os ydych yn byw yng Nghaerdydd gallwch ddefnyddio ein Canolfannau Ailgylchu ​am ddim i ailgylchu ystod o eitemau.

Talu wrth daflu

​​Gallwn gasglu lleiafswm o 5 bag a dim mwy nag 20 bag fesul casgliad.


Costau talu wrth daflu
Nifer y bagiauCost
5
£20
​6
£24​
​7
​£28
​8
​£32
​9
​£36
​10
​£40
​11
​£44
​12
​£48
​13
£52​
​14
​£56
​15
​£60
​16
£64​
​17
​£68
​18
​£72
​19
​£76
​20
​£80
© 2022 Cyngor Caerdydd