Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Casgliadau gwastraff ychwanegol

Gallwch dalu am gasgliad gwastraff ychwanegol un tro yn yr amgylchiadau canlynol: 

  • os oes weithiau gennych ormod o sbwriel i’w roi yn eich bin du neu fagiau streipiau coch, 
  • os ydych yn symud allan o’ch eiddo, ac angen i’ch gwastraff ychwanegol gael ei symud.

Am ddyfynbris cysylltwch â C2C. Bydd swyddog yn cysylltu â chi gyda dyfynbris. 

Rhowch: 

  • eich cyfeiriad, a 
  • rhestr o’r union eitemau yr hoffech iddynt gael eu casglu. 

Rhowch wybod i ni os hoffech i ni gasglu eich gwastraff erbyn dyddiad penodol. 

Byddwn yn ceisio ei gasglu erbyn y dyddiad hwnnw ond mae’n rhaid i chi drefnu’r casgliad o leiaf 48 awr o flaen llaw.

Bydd y casgliad ychwanegol hwn yn costio lleiafswm o £10. Byddwn yn rhoi derbynneb i chi. 

Cofiwch, os ydych yn byw yng Nghaerdydd gallwch ddefnyddio ein Canolfannau Ailgylchu ​am ddim i ailgylchu ystod o eitemau.
” ​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd