Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Casgliadau gwastraff ychwanegol

​​Gallwch dalu am gasgliad gwastraff ychwanegol un tro yn yr amgylchiadau canlynol:  ​

  • os oes weithiau gennych ormod o sbwriel i’w roi yn eich bin du, neu fagiau du os ydych chi’n eu defnyddio, i'w gasglu o ymyl y ffordd​, neu 
  • os ydych yn symud allan o’ch eiddo ac angen i’ch gwastraff ychwanegol gael ei symud.

Am ddyfynbris cysylltwch â C2C ar 029 2087 2088. Bydd swyddog yn cysylltu â chi gyda dyfynbris. 

Rhowch: 

  • eich cyfeiriad, a 
  • rhestr o’r union eitemau yr hoffech iddynt gael eu casglu. 
Rhowch wybod i ni os hoffech i ni gasglu eich gwastraff erbyn dyddiad penodol. 

Byddwn yn ceisio ei gasglu erbyn y dyddiad hwnnw ond mae’n rhaid i chi drefnu’r casgliad o leiaf 48 awr o flaen llaw.

Cofiwch, os ydych yn byw yng Nghaerdydd gallwch ddefnyddio ein Canolfannau Ailgylchu ​am ddim i ailgylchu ystod o eitemau.

Talu wrth daflu

​​Y gost yw £5 fesul bag.​

Gallwn gasglu lleiafswm o 5 bag a dim mwy nag 20 bag fesul casgliad.


Costau talu wrth daflu
Nifer y bagiauCost
5
£25
​6
£30​
​7
​£35
​8
​£40
​9
​£45
​10
​£50
​11
​£55
​12
​£60
​13
£65​
​14
​£70
​15
​£75
​16
£80
​17
​£85
​18
​£90
​19
​£95
​20
​£100
© 2022 Cyngor Caerdydd