Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rheoli Gwastraff Canllaw Cynllunio

Mae'r Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Ategol ar gyfer Casglu Gwastraff a Chyfleusterau Storio (1.35mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn helpu cynllunwyr, datblygu a phenseiri i ddylunio systemau storio a chasglu addas ar gyfer ailgylchu a gwastraff mewn datblygiadau masnachol a domestig. 
 
Mae’r Canllawiau’n unol â’r newidiadau yng ngweithrediadau Casglu Gwastraff yn 2015. Mae hyn yn cynnwys:
 
  • Casglu gwastraff bwyd ar wahân yn wythnosol
  • Casglu gwastraff gardd bob pythefnos
  • Newid maint arferol biniau gwastraff gweddilliol i 140litr
  • Cynnig storio eitemau gwastraff mawr mewn datblygiadau dwysedd uchel.

 

Prynu’r blychau cywir ar gyfer eich datblygiad


Rhaid prynu biniau olwyn 140 litr a 240litr gan Gyngor Dinas Caerdydd.

 

Prisiau biniau 

Math y ​bin Pris​
​Bin olwynion gwastraff cyffredinol 140 litr 
​£25 (+ TAW)
Bin olwynion gwastraff gardd 140 litr
​£35 (+ TAW)
Bin olwynion gwastraff cyffredinol 240 litr 
​£25 (+ TAW)
Bin olwynion gwastraff gardd 240 litr
​£35 (+ TAW)​
Bin mawr ​660 litr ​£300 (+ TAW)
Bin mawr 1100 litr​ ​£390 (+ TAW)
 ​
Gellir prynu biniau mawr 660 a 1100 litr gan unrhyw gyflenwr cyn belled â’u bod yn ateb manyleb y Cyngor. Mae hyn er mwyn sicrhau fod y biniau'n cyd-fynd â'n cerbydau casglu ac yn cydymffurfio â safonau iechyd a diogelwch. Os nad yw'r  biniau’n ddiogel i’w casglu, mae gennym ni hawl i wrthod eu casglu nes iddynt fodloni'r gofynion. ​ 

Manyleb biniau 

Math y bin​​ Maint (mm)​ ​ ​ ​Olwynion​ ​Deunydd y bin Lliw Ffrwd Gwasraff​​ ​ ​
​Uwchdwr Lled Dyfnder ​Cyffredinol Ailgylchu​ Compost​
Cadi cegin 7 litr ​234 271​ 229​ ​Amh​ ​Plastig Amh​
Amh​
​Brown
Cadi ymyl ffordd 25 litr​ ​405 400​ 345​ Amh
Plastig​ Amh
Amh
Brown​
Bin olwynion ​140 litr ​950 500​ 535​ 2​ Plastig​ Du​ Amh​​ Gwyrdd​
Bin olwynion ​240 litr 1100​ 580​ ​740 ​2 ​Plastig Du Amh Gwyrdd​
Bin mawr 660 litr​ 1330​ 1250​ 720​ 4​ Dur​ Arian Gwyrdd llachar​ Amh​
Bin mawr 1100 litr​ 1475​ 1250​ 980​ 4​ Dur​ Arian Gwyrdd llachar​ Amh
  Storfa Biniau a Biniau MawrOs oes caniatâd ar gyfer storfa biniau neu ddefnyddio biniau mawr 1100 neu 660 litr mewn datblygiad tai, bydd angen inni wneud asesiad risg cyn dechrau danfon biniau a chasglu gwastraff.
 
Os yw hyn yn  berthnasol i’ch datblygiad, cysylltwch â Rheoli Gwastraff pan fydd y gwaith adeiladu wedi ei gwblhau.
 
Am fwy o wybodaeth am anfon ceisiadau cynllunio, darllenwch nodiadau’r Canllawiau Cynllunio Ategol ​a thudalennau gwe Cynllunio.

 
​​

Tîm Strategaeth Gwastraff, Depo Ffordd Lamby, Tredelerch, Caerdydd, CF3 2HP

​​​