Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rheoli Gwastraff Canllaw Cynllunio

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar gyfer Casgliadau a Chyfleusterau Storio Gwastraff yn helpu cynllunwyr, datblygwyr a phenseiri i gynllunio systemau storio a chasglu priodol ar gyfer ailgylchu a gwastraff mewn datblygiadau masnachol a domestig.Prynu'r cynwysyddion gwastraff cywir ar gyfer eich datblygiad

Rhaid i chi brynu biniau olwynion 140 litr a 240 litr gennym ni.

Gallwch brynu biniau swmp 660 a 1100 litr gan unrhyw gyflenwr ar yr amod eu bod yn bodloni ein manyleb. Diben hyn yw sicrhau bod biniau'n gydnaws â'n cerbydau casglu ac yn cydymffurfio â safonau iechyd a diogelwch.

Os nad yw cynwysyddion gwastraff yn ddiogel i'w casglu, rydym yn cadw'r hawl i wrthod casglu nes bod y manylebau biniau wedi'u bodloni.

Prisiau Biniau
​​Math y ​binPris​
​Bin olwynion gwastraff cyffredinol 140 litr 
​£25 (+ TAW)
Bin olwynion gwastraff gardd 140 litr
​£35 (+ TAW)
Bin olwynion gwastraff cyffredinol 240 litr 
​£25 (+ TAW)
Bin olwynion gwastraff gardd 240 litr
​£35 (+ TAW)​
Bin mawr ​660 litr ​£412.50 (+ TAW)
Bin mawr 1100 litr​ ​£517 (+ TAW)


Ni chodir tâl am gadis bwyd 7 litr a 25 litr.

Manylebau cadis bwyd

Cadi cegin 7 litr
 • Maint – uchder 234mm, lled 271mm, dyfnder 229mm
 • Deunydd – Plastig
 • Lliw ffrwd gwastraff – Brown (compost)
 
Cadi ymyl y ffordd 25 litr
 • Maint – uchder 405mm, lled 400mm, dyfnder 345mm
 • Deunydd – Plastig
 • Lliw ffrwd gwastraff – Brown (compost)

Manylebau biniau olwynion

Bin olwynion 140 litr
 • Uchder 950mm, lled 500mm, dyfnder 535mm 
 • Deunydd – Plastig 
 • Olwynion – 2
 • Lliw ffrwd gwastraff – Du (cyffredinol) neu wyrdd (compost)
 
Bin olwynion 240 litr
 • Uchder 1100mm, lled 580mm, dyfnder 740mm 
 • Deunydd – Plastig 
 • Olwynion – 2
 • Lliw ffrwd gwastraff – Du (cyffredinol) neu wyrdd (compost)

Manylebau biniau swmp

Bin swmp 660 litr
 • Uchder 1330mm, lled 1250mm, dyfnder 720mm 
 • Deunydd – Dur
 • Olwynion – 4
 • Lliw ffrwd gwastraff – Arian (cyffredinol) neu wyrdd llachar (ailgylchu)
 
Bin swmp 1100 litr
 • Uchder 1475mm, lled 1250mm, dyfnder 980mm 
 • Deunydd – Dur
 • Olwynion – 4
 • Lliw ffrwd gwastraff – Arian (cyffredinol) neu wyrdd llachar (ailgylchu)Paratoi eich safle ar gyfer casgliadau

Os ydych wedi cael caniatâd cynllunio ar y sail y darperir storfa finiau neu y bydd y datblygiad yn defnyddio biniau swmp 1100 neu 660 litr, bydd angen i ni gynnal asesiad storfa finiau cyn y gellir dosbarthu biniau neu ddechrau casglu gwastraff.

Diben hyn yw sicrhau y gellir casglu gwastraff yn ddiogel, a bod eich datblygiad wedi'i adeiladu yn unol â'r amodau cynllunio.
Bydd angen i chi ganiatáu o leiaf 8 wythnos ar gyfer cwblhau’r broses hon, o’r cyswllt cychwynnol hyd nes dosbarthu’r biniau. Rhaid i chi gysylltu â ni cyn i breswylwyr symud i mewn.

Os yw hyn yn berthnasol i'ch datblygiad chi, cysylltwch â Rheoli Gwastraff cynlluniorheoligwastraff@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd i drefnu ymweliad safle gyda'n tîm gweithrediadau. Gallwch ofyn am gyngor yn ystod unrhyw gam o'r broses adeiladu.

I gael rhagor o wybodaeth am gyflwyno cais cynllunio, darllenwch y Canllawiau Cynllunio Atodol.

​Dyraniadau biniau ar gyfer tai a fflatiau​

Darpariaethau biniau ar gyfer tai amlfeddiannaeth
Nifer y Preswylwyr
Ailgylchu
​Cyffredinol
​Gardd
Bwyd
​1-5
​Bags (140L)
​1 x 140L
​240L
​1 x 25L
​6-8
Bags (240L)​​1 x 240L
​240L
2 x 25L​
​9-10
​Bags (380L)
​1 x 240L a 1 x 140L
​240L
​3 x 25L
​11+
​Bags (482L)
​2 x 240L
​240L
​3 x 25L

Lle y bo'n bosibl, dylid adeiladu storfa finiau i storio'r biniau ar gyfer tai.​


Darpariaeth biniau ar gyfer tai sy'n cael eu haddasu'n fflatiau
​​
Nifer y fflatiau

Ailgylchu
​Cyffredinol
Gardd
Bwyd
​3
​dd/b
​1 x 240L a 1 x 140L
​240L
​1 x 25L
​4
dd/b
​2 x 240L
​240L
​2 x 25L
​5
​dd/b
​3 x 240L
​240L
​2 x 25L
​6
​dd/b
​3 x 240L a 1 x 140L
​240L
​240L
​7
​dd/b
​4 x 240L
​240L
​240L
​8
dd/b
​4 x 240L a 1 x 140L
​240L
​240L
​9
dd/b
​5 x 240L
​240L
​240L​​

Ar gyfer tai sy’n cael eu haddasu’n fflatiau, y dewis a ffefrir yw dyrannu biniau unigol
Darpariaeth biniau ar gyfer datblygiadau mawr o fflatiau pwrpasol
Nifer y Fflatiau (hyd at 3 Ystafell Wely)
Ailgylchu
Cyffredinol
Bwyd*
​Ailddefn​yddio/Storio Swmp​us
​5
​660L
660L
​240L
​dd/b
​10
​1100L
1100L
​240L
​5m2
​15
​2200L
2200L
​240L
​5m2
​20
​2200L
2200L
​240L
​5m2
​25
​3300L
3300L
​480L
​5m2
​30
​4400L
4400L
​480L
​5m2
​35
​4400L
4400L
​480L
​5m2
​40
​5500L
5500L
​480L
​5m2
​45
​6600L
6600L
​720L
​10m2
​50
​6600L
6600L
720L​10m2​
Ni ddarperir biniau gwastraff gardd gan y rhagdybir nad oes gan y fflatiau erddi nac ardaloedd amwynder unigol. Os oes gan y datblygiad arfaethedig erddi unigol, gellir darparu biniau 240L ar gais.

*Ni chaiff cynwysyddion olwynion ar gyfer gwastraff bwyd fod yn fwy na 240L, oherwydd y pwysau a’r goblygiadau iechyd a diogelwch ar weithredwyr casgliadau.
Darpariaeth biniau ar gyfer datblygiadau mawr o fflatiau stiwdio neu fflatiau clwstwr​
​​Nifer yr Ystafelloedd Gwely
Ailgylchu
Cyffredinol
Bwyd*
​​​Ailddefn​yddio/Storio Swmp​us
10
​1100L
1100L
​240L
5m2
20
​2200L
​​​2200L
​240L
​5m2
30
​2200L
​2200L
​240L
​5m2
​40
​3300L
​​3300L
480L
​5m2
50
​3300L
​​3300L
​480L
​5m2
60
​4400L
​​4400L
​480L
10m2​
70
​4400L
​4400L
​480L
10m2​
80
​5500L
​​5500L
720L​
​10m2​
​90
​5500L
​5500L
​720L
​10m2
100
​6600L
​6600L
720L​10m2​
Ni ddarperir biniau gwastraff gardd gan y rhagdybir nad oes gan y fflatiau erddi nac ardaloedd amwynder unigol. Os oes gan y datblygiad arfaethedig erddi unigol, gellir darparu biniau 240L ar gais.

*Ni chaiff cynwysyddion olwynion ar gyfer gwastraff bwyd fod yn fwy na 240L, oherwydd y pwysau a’r goblygiadau iechyd a diogelwch ar weithredwyr casgliadau. 


​​
Gorfodi Gwastraff, Depo Ffordd Lamby, Ffordd Lamby, Tredelerch, Caerdydd CF3 2HP ​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd